ΠΑΤΡΑ. H Κυβέρνηση μέσω ΚΥΑ, ανακοίνωσε την διενέργεια προληπτικών τεστ covid-19, σε ευαίσθητες δημοτικές δομές όπως κέντρα αστέγων, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ), Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.λπ. στους Δήμους, χωρίς να υπάρχει όμως και το ανάλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Μάλιστα, λόγω αυτής ακριβώς της ΚΥΑ, απαγορεύεται στον ΕΟΔΥ να συνεχίσει το έργο, όπως το έκανε ως τώρα.

Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης, απέστειλε σχετική επιστολή στα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Εργασίας, στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της υπ΄αριθ. ΚΥΑ Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 10002 ΦΕΚ.768/Τεύχος Β’ 26-02-2021, η οποία αφορά τον τακτικό προγραμματισμό ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID 19 σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ),σε Δομές Αστέγων ,σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και σε Κέντρα Κοινότητας, με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσηςCOVID 19(rapid test)σε ωφελούμενους και προσωπικό των εν λόγω Δομών μας από συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σας γνωρίζουμε ότι ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου μας δεν διαθέτει ανάλογο προσωπικό, όπως άλλωστε δεν διαθέτουν και οι περισσότερες Δημοτικές Κοινωνικές Δομές ανά την Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη διενέργεια ταχέων ελέγχων ανίχνευσης COVID 19 (rapid test) σε αυτές τις ευαίσθητες Δημοτικές Δομές από κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, όπως γίνεται έως τώρα και βέβαια με την περαιτέρω ενίσχυση τους.

Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου ο ΕΟΔΥ με τα παραρτήματά του να αναλάβει το ρόλο της ιχνηλάτησης και επιτήρησης της πανδημίας σε κάθε περιοχή.

Ευελπιστούμε στην θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημα μας και αναμένουμε να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες».