Προφίλ Υποψηφίου - Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλές γνώσεις digital marketing
 • Διαχείριση πλατφόρμας facebook ads & google adwords
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα ομαδικότητας
 • Ικανότητα πρωτοβουλίας και λήψης αποφάσεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί οποιαδήποτε γνώση από τα παρακάτω:

 • Εμπειρία σε διαχείριση δικτύων και υπολογιστών
 • Eμπειρία σε WordPress - Woocommerce
 • Ικανότητες σύνταξης κειμένων / copywriting
 • Γνώσεις HTML και PHP
 • Γνώσεις SQL

Benefits – Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές αμοιβές βάση προσόντων και εμπειρίας
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Νεανικό και ευχάριστο κλίμα
 • Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης
 • Δυνατότητα να εργαστείτε σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Στοιχεία επικοινωνίας:

email : jobs@pharm24.gr

τηλ : 210 300 6842