Ζητείται προσωπικό για το ξενώνα Μαζαράκη στα Πικουλιάνικα με μεταφορικό μέσο και γνώση Αγγλικών.

Αποστολή Βιογραφικών στο email :

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2731020414