ΣΠΑΡΤΗ. Το ηλεκτρονικό φαρμακείο Pharm24.gr με έδρα την Σπάρτη αναζητεί έναν έμπειρο Υπεύθυνο Λειτουργίας (Operations Manager) που θα επιβλέπει τις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας μας και θα σχεδιάζει αποτελεσματικότερες διαδικασίες.

Θα είστε συντονιστής μίας ομάδας 30+ ατόμων του Pharm24.gr και θα έχετε βασικό ως στόχο τον συντονισμό και έλεγχο σειράς καθηκόντων σε διάφορα τμήματα (logistic center, τηλεφωνικό κέντρο, data entry, marketing). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, να είστε καλά εξοικειωμένος με τις διαδικασίες και τις πολιτικές του κάθε τμήματος και να μπορείτε να ανακαλύπτετε νέους τρόπους για διεκπεραιώσετε τις εργασίες πιο αποτελεσματικά.

Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι όλες οι καθημερινές δραστηριότητες διεξάγονται αποτελεσματικά και το προσωπικό εργάζεται αποδοτικά με βάση τους στόχους που του έχετε θέσει.Αρμοδιότητες - Ευθύνες:

 • Επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης
 • Διαχειρίζεται το προσωπικό της επιχείρησης, ορίζει τις αναγκαίες θέσεις εργασίες και τις αρμοδιότητες
 • Προτείνει στην διοίκηση την επιλογή και πρόσληψη συνεργατών μετά από συμφωνημένες διαδικασίες και επιβλέπει την αρχική εκπαίδευση και την κατανομή ευθυνών, όπως επίσης και την διαρκή καθοδήγηση, ενθάρρυνση και βελτίωση του προσωπικού
 • Παρακινεί την ανάπτυξη των ανθρώπων, παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές και αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό
 • Καθορίζει, επικοινωνεί, αναθέτει και ελέγχει τους στόχους της ομάδας
 • Εναρμονίζει και δεσμεύει τους ανθρώπους με τους στόχους, το όραμα και τις αξίες της εταιρείας
 • Εφαρμόζει και ελέγχει την τήρηση των λειτουργικών διαδικασιών
 • Διαχειρίζεται χρονοδιαγράμματα και πιεστικές προθεσμίες
 • Εξασφαλίζει την ομαλή και επαρκή ροή πληροφοριών εντός της εταιρείας, για τη διευκόλυνση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιάζει και συντονίζει τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες και συστήματα και ανακαλύπτει τρόπους εξορθολογισμού των διαδικασιών
 • Εξασφαλίζει ότι οι λειτουργίες συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τους κανονισμούς και διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για την επιχείρηση και τους εργαζομένους
 • Παρακολουθεί το κόστος και τις δαπάνες και βοηθά στην κατάρτιση και βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού
 • Επιτηρεί το σέρβις στις εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες συντήρησης και τους εργάτες
 • Συντονίζει εξωτερικούς και εσωτερικούς εμπλεκόμενους γύρω από τις προωθητικές ενέργειες και τις ενέργειες marketingΠροφίλ Υποψηφίου - Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing / Οικονομικά / Διαχείριση Προσωπικού ή σε συναφές αντικείμενο
 • Τουλάχιστον 2-3 έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office και ευελιξία στη χρήση internet
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου κάτω από πίεση
 • Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα ομαδικότητας με ηγετικές ικανότητες
 • Δυνατότητα διαχείρισης ανθρώπινου προσωπικού και ειδικά επίλυσης συγκρούσεων, διαπραγμάτευσης και πειθούς
 • Διάθεση και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον, αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Αναλυτική σκέψη και δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί:

 • Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας και ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Εξοικείωση με αρχές οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • Εμπειρία από logistic centersΠαροχές:

 • Ανταγωνιστικές αμοιβές βάση προσόντων και εμπειρίας
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Νεανικό και ευχάριστο κλίμα
 • Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης
 • Δυνατότητα να εργαστείτε σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρησηΠληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973004836


Αποστολή βιογραφικών στο: jobs@pharm24.gr