Εισέρχεται κάποιος στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, για να παρακολουθήσει την Ημερίδα για την Αυτοδιοίκηση…
Ως παρατηρητής μπορεί να επισημάνει τα εξής:

Πρώτη παρατήρηση: Το αμφιθέατρο σχεδόν άδειο…
Δεύτερη παρατήρηση: Δεν κλήθηκε στο πάνελ ή ως εισηγητής ο Δήμαρχος Σπάρτης !
Τρίτη παρατήρηση: Δεν συνάδει η εμφάνιση του οικοδεσπότη με αυτή των καλεσμένων αν και προσπάθησε να καθιερώσει το χαλαρό ύφος..
Τέταρτη παρατήρηση: Τόσο σημαντικές εισηγήσεις απαιτούσαν καλύτερη επικοινωνία και προβολή, πριν, κατά και μετά…
Πέμπτη παρατήρηση: Ανυπαρξία γραμματείας
Έκτη παρατήρηση: Ελάχιστοι δημοτικοί σύμβουλοι στο ακροατήριο.
Έβδομη παρατήρηση: Δεν ακολούθησε δελτίο τύπου σύνοψης και συμπερασμάτων
Όγδοη παρατήρηση: Χαρακτηρίστηκε Ημερίδα Επιστημονικού Περιεχομένου (!)
Ένατη παρατήρηση: Κάποιες εισηγήσεις ήταν πάρα πολύ καλές
Δέκατη παρατήρηση: Θα πρέπει να επαναληφθεί, χωρίς αμφιβολία αλλά και χωρίς τα λάθη της πρώτης φοράς.

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr