Γράφει η Αναστασία Κανελλοπούλου*

Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης στις 17-18/1/2022 σχετικά με την διαχείριση της εν εξελίξει εργολαβίας του OPEN MALL και πραγματικά εντυπωσιάστηκα.

Είναι μοναδική η άνεση με την οποία η πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένης και της ελάσσονος αντιπολίτευσης του πρώην Δημάρχου Βαγγέλη Βαλιώτη, αποφασίζει πέραν κάθε προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας να κλείσει την εν εξελίξει εργολαβία σε βάρος του Δήμου, των Δημοτών και του Δημοσίου χρήματος , χωρίς να συντρέχει κανένας αποδεικνυόμενος και προβλεπόμενος λόγος γι’ αυτό.

Το έργο είναι μικρό και εύκολο. Παρ’ όλα αυτά αντιμετωπίζει τόσες δυσκολίες.

Η όλη διαδικασία της μελέτης του έργου και της δημοπράτησής του ακολούθησε την νόμιμη οδό και μάλιστα κάτω από την εποπτεία συμβούλου που πληρώνεται για να παρέχει τις υπηρεσίες του προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, επειδή η υπηρεσία χαρακτηρίζεται αδύναμη να υποστηρίξει ένα τέτοιο έργο.

Το έργο δημοπρατήθηκε και κατακυρώθηκε σε αυτόν που έδωσε την μεγαλύτερη έκπτωση ( 36,10%).

Ο ανάδοχος του έργου υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Σπάρτης , με την οποία αποδέχεται τους όρους της σύμβασης από τους οποίους δεσμεύεται. Αν δεν εκτελέσει το έργο στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου , την οποία έχει στα χέρια του ο Δήμος Σπάρτης ως εγγύηση για την έγκαιρη και άρτια, σύμφωνα με την μελέτη, εκτέλεση του έργου και ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος.

Στην παραπάνω συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, τόσο η Αντιδήμαρχος Οικονομικών που είναι εντεταλμένη να προστατεύει την οικονομική διαχείριση του Δήμου από παρανομίες, όσο και ο Αντιδήμαρχος Έργων που είναι εντεταλμένος να εποπτεύει την νόμιμη διαδικασία εκτέλεσης των έργων, την οποία οφείλει να εποπτεύει και να διασφαλίζει με τις εισηγήσεις της πρωτίστως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έσφαλαν και παρανόμησαν με την παραπάνω απόφασή τους.

Συγκεκριμένα στην παραπάνω συνεδρίαση αποφάσισαν να «κλείσουν» την εργολαβία σε βάρος του Δήμου, των Δημοτών και του Δημοσίου χρήματος, χωρίς καμία αξιόπιστη αιτιολογία. ΄

Έτσι, ενώ απολύτως υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου αποδεχόμενος τις ευθύνες που απορρέουν από την μη υλοποίησή του σύμφωνα με την μελέτη και με τους όρους της σύμβασης που έχει υπογράψει, έρχονται οι υπερψηφίσαντες την παράνομη αυτή απόφαση, να καταλογίσουν την όλη ευθύνη στον Δήμο και να απαλλάξουν τον ανάδοχο από τις ευθύνες του, χρεώνοντας τους δημότες με δαπάνες που δεν τους αναλογούν.

Το πιο απίστευτο δε είναι ότι θα πληρώσουν στον εργολάβο και διαφυγόντα κέρδη, θα κατασκευάσουν ως Δήμος το κομμάτι που άφησε ημιτελές ο ανάδοχος μπροστά στον Άγιο Νίκωνα αναθέτοντας προφανώς στον ίδιο εργολάβο την ολοκλήρωσή του με δημοτική δαπάνη, έξω από το πρόγραμμα, θα του πληρώσουν και όσα έχει κατασκευάσει μέχρι τώρα χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο και λειτουργικό κομμάτι της εργολαβίας και το κυριότερο δεν θα εκπέσει η εγγυητική καλής εκτέλεσης που έχει στα χέρια του ο Δήμος, διότι, όπως λένε οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, ευθύνονται αυτοί οι ίδιοι, οι θεματοφύλακες της νομιμότητας και οι διαχειριστές της δημόσιας περιουσίας, για το βάλτωμα της εργολαβίας, αυτοί, οι οποίοι βγαίνουν μάλιστα και υπερηφανεύονται δημόσια ότι «Αναλάβαμε την ευθύνη να λύσουμε την σύμβαση».

Για ποια ευθύνη μιλούν: Την πολιτική ή την ποινική;

Ποια εξήγηση μπορούν να δώσουν στους δημότες της Σπάρτης για τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν σε μια τέτοιας μορφής κακή και παράνομη διαχείριση του δημοσίου χρήματος;

Πιστεύω και πολλοί συμφωνούν μαζί μου, ότι η δημοτική αρχή δεν έχει να επιδείξει έργο στην Σπάρτη και πασχίζει να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο «πάση θυσία» πριν τις δημοτικές εκλογές του 2023. Δεν την απασχολεί αν το έργο αντιμετωπίσει προβλήματα στο μέλλον, εφ’ όσον το πιθανότερο είναι να μην ολοκληρωθεί το έργο και να γίνουν και καταλογισμοί γι’ αυτό αργότερα , αν η διαδικασία ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξαν με την παραπάνω παράνομη απόφαση.

Αυτό άλλωστε αναφέρει και ο πρώην δήμαρχος Βαγγέλης Βαλιώτης κατά την συζήτηση του θέματος στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος έχει ανάλογη εμπειρία από το παρελθόν. Λέει, λοιπόν, ο κ Βαλιώτης:

«Σίγουρα η διαχειριστική αρχή δεν επεμβαίνει τώρα. Η διαχειριστική αρχή (του εποπτεύοντος Υπουργείου Ανάπτυξης), η οποία μας έδωσε την έγκριση με βάση μία μελέτη και με βάση ένα τεύχος δημοπράτησης ….θα επέμβει όταν πάνε οι λογαριασμοί για να αρχίσουν οι πληρωμές.

Και όταν γίνουν οι πληρωμές μπορεί να επέμβει και η άλλη ανεξάρτητη αρχή (;), έχουμε γνωρίσει αρκετά εμείς οι Δήμοι με εμπειρία μεγάλη με Μολάους , με Ευρώτα και ήρθαν και καταλογισμοί αργότερα»!

Αυτά είπε ο κ. Βαλιώτης, αλλά παρ’ όλα αυτά ψήφισε την παράνομη απόφαση, την οποία εμμέσως πλην σαφώς χαρακτηρίζει παράνομη και σε άλλα σημεία της σχετικής συζήτησης στην Οικονομική Επιτροπή!

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι αυτό που αναφέρει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το οποίο εκθέτει μεν όλους, αλλά οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι δεν το λαμβάνουν υπ’ όψη τους.

Λέει, λοιπόν, η υπηρεσία:

«Και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής: Ότι αυτό (η ανεύρεση της πρώτης ύλης) είναι κάτι που επί της ουσίας και ο ίδιος (ο ανάδοχος) το ήξερε όταν έδινε την προσφορά του και οι λοιποί εργολάβοι το ήξεραν. Και όλοι θεωρούσαν ότι όταν θάρθει η ώρα και πουν ότι ξέρετε αυτό το υλικό δεν το βρίσκουμε, συγγνώμη, λάθος μας, θα σας βάλουμε ένα άλλο το οποίο έχει μικρότερο πάχος και μειώστε μας την τιμή»!

Και συνεχίζει απευθυνόμενος στον κ. Μιχελόγγονα:

«Δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι πρέπει να είμαστε σκληροί απέναντί του (απέναντι στον εργολάβο) και να του πούμε κάτσε, αφού εσύ γνώριζες ποια ήταν η κατάσταση, έδωσες αυτή την προσφορά, δικό σου είναι το πρόβλημα, έτσι;»

Παρά τις παραπάνω διατυπώσεις της, η Υπηρεσία εισηγείται να απαλλαγεί ο ανάδοχος από τις ευθύνες του!

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι κ Μοιράγιας και κ Δεδεδήμου δεν έδωσαν καμιά σημασία στο αποκαλυπτικό αυτό διάλογο και προχώρησαν στην υπερψήφιση της απαλλαγής του αναδόχου και στην αδικαιολόγητη απόφαση λύσης της εργολαβίας σε βάρος των δημοτών της Σπάρτης. Αν αυτό δεν είναι κακοδιαχείριση και παρανομία, τότε τι είναι; Ανικανότητα και αδυναμία να κατανοήσουν τον νόμο; Και αυτό επικίνδυνο είναι.

Το επίσης εντυπωσιακό επιχείρημα της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι το συγκεκριμένο υλικό (κυβόλιθοι γνευσίου) δεν υπάρχει στην Ελλάδα και έχει χρόνια να εισαχθεί γι’ αυτό λόγω λάθους της μελέτης πρέπει να αποζημιωθεί ο ανάδοχος, είναι απολύτως ανακριβές και ούτε έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες για να εξακριβωθεί αν υπάρχει το υλικό.

Δείτε στιχομυθίες από την περίφημη συνεδρίαση:

Μιχελόγγονας: Όταν συντάχθηκε ο προϋπολογισμός, όταν οριστικοποιήθηκε, όταν εγκρίθηκε , όταν στείλαμε το τεύχος στην ΕΥΔ , όταν εγκρίθηκε αυτό, όταν δημοσιεύσαμε την διακήρυξη, όταν , όταν…. η τιμή του υλικού τότε ήταν βιώσιμη σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου;

Τεχνική Υπηρεσία: Τότε, για μένα η λέξη γνεύσιο ήταν άγνωστη (!!)

Μιχελόγγονας: Οκ, άρα δεν είχαμε κάνει αυτή την διαδικασία.

Τεχνική Υπηρεσία: Ουδείς ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, διότι δεν μπήκαμε σε αυτή την διαδικασία στην υπηρεσία και δυστυχώς, όπως φαίνεται ακόμα και οι μελετητές …. παρασύρθηκαν και ήταν αποτέλεσμα ενός copy paste (η μελέτη) ή κάτι τέτοιο…»

Για να το πούμε με απλά λόγια, η Τεχνική Υπηρεσία ισχυρίζεται ότι, λόγω του ότι την ευθύνη για την εκπόνηση της μελέτης είχε αναλάβει ο Σύμβουλος του Δήμου, δεν ασχολήθηκε η υπηρεσία καθόλου με τον έλεγχο της μελέτης και μάλιστα πιστεύει ότι η μελέτη είναι copy paste (!!), δηλαδή ότι πληρώθηκε ο μελετητής τόσο αδρά για να αντιγράψει μια άλλη έτοιμη μελέτη και όχι για να κάνει από την αρχή μια μελέτη για το συγκεκριμένο έργο!!

  • Και οι υπεύθυνοι παρέλαβαν αυτή την copy paste μελέτη;

Αυτά είναι απίστευτα όχι μόνο να τα λες ως αρμόδιος για την τήρηση της νομιμότητας, αλλά και να τα ακούς ως δημότης. Γι’ αυτό άλλωστε ο κ Βαλιώτης ζήτησε κατά την συνεδρίαση αυτά και κάποια άλλα, εξ ίσου εντυπωσιακά και παράνομα, να μην γραφτούν στα πρακτικά, επιδιώκοντας να εμποδίσει την διαφάνεια και την λειτουργία της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Ως προς τις αιτιάσεις που προβάλει ο εργολάβος, θα πρέπει να παραπέμψουμε την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία να αναζητήσει στο διαδίκτυο αποφάσεις για έργα δήμων που χρησιμοποιούν ανάλογους κυβόλιθους γνευσίου ακόμα και σήμερα.

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων το 2020 προκηρύσσει δημόσιο έργο όπου θα υπάρχουν και ανάλογοι κυβόλιθοι γνευσίου! Άρα υπάρχει το υλικό στην αγορά.

Διερωτόμαστε αν όλοι οι μελετητές και σε άλλους δήμους κάνουν copy paste και δεν μελετούν τα έργα και ότι χρησιμοποιούν κυβόλιθους γνευσίου , «..αν και δεν υπάρχουν στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια» σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία τα λέει αυτά χωρίς να έχει κάνει (όπως ομολογεί η ίδια ) καμία έρευνα!

Αξίζει να αναφερθεί η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου κ Τσούκλερη, ο οποίος απολύτως εντυπωσιασμένος με την εντελώς παράνομη και αστήρικτη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης σημειώνει απευθυνόμενος προς τον εισηγητή:

«… έχεις ξεκινήσει ήδη να περιγράφεις πράγματα, τα οποία στην διακήρυξη βγάζουν off τον ανάδοχο. Δηλαδή, αν ήξερε ότι δεν υπάρχει (το υλικό στην αγορά) και υπέγραψε (την σύμβαση ), λυπάμαι πάρα, πάρα πολύ έχει ήδη παραβιάσει ό,τι έχει βάλει μέσα στο τεύχος (τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση), ….»

Μετά από τα λίγα αυτά, τα οποία έχουμε επιλέξει από την πληθώρα όσων άστοχων, αστήρικτων και παράνομων ειπώθηκαν στην παραπάνω συνεδρίαση, πιστεύουμε ότι η Δημοτική αρχή πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να ακυρώσει την παραπάνω απόφαση.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση να απαλλάξουν τον ανάδοχο του έργου είχε εκ των προτέρων ληφθεί, πριν καν συζητηθεί η υπόθεση στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου κατά την άποψή μας να βρεθεί ένας τρόπος να υλοποιηθεί το έργο πριν τις εκλογές του 2023.

Στο συμπέρασμα αυτό μπορεί να καταλήξει κανείς, αφού οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι ουδόλως ασχολήθηκαν με όσα λογικά ειπώθηκαν σε αυτή την συνεδρίαση, ούτε καν κατέθεσαν απόψεις επί της ουσίας και φυσικά φάνηκε με απόλυτο τρόπο ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η διασφάλιση του δημοσίου χρήματος, η νομιμότητα των αποφάσεων και των διαδικασιών, αρκεί προφανώς να …κόψουν κορδέλα πριν τις εκλογές.

Ανεξήγητη είναι η στάση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αποδείχθηκε απολύτως ανακόλουθη προκειμένου προφανώς να υπερασπισθεί τις υποδείξεις της δημοτικής αρχής στην εισήγησή της και η οποία εμμέσως, αλλά απολύτως, κατέληξε να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του εργολάβου. Από τα λεγόμενά της κατά την διάρκεια της συζήτησης αποδεικνύεται ότι η νόμιμη διαδικασία είναι να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος του έργου. Τώρα, γιατί καταλήγει να εισηγηθεί κάτι που είναι πέρα και έξω από κάθε νόμιμη διαδικασία, δεν μας είναι κατανοητό.

Η παρουσία των δύο δημοτικών συμβούλων κ Τσούκλερη και κ Μιχελόγγονα, βοήθησε πραγματικά να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές του θέματος και να αναδειχθεί η αλήθεια. Είναι κρίμα που η δημοτική αρχή δεν τους έλαβε καθόλου υπ’ όψη της.

Τέλος, και ο Εμπορικός Σύλλογος της Σπάρτης, ως εταίρος του προγράμματος, πριν προχωρήσει στην υλοποίηση του τμήματος του προγράμματος που τον αφορά και που είναι ο εξωραϊσμός των βιτρινών των καταστημάτων, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι θα πληρωθούν οι δαπάνες και δεν θα καταλογισθούν στο μέλλον, όταν οι σημερινοί διαχειριστές θα μας έχουν εγκαταλείψει νύχτα!

(*) Πρώην Νομάρχης και Περιφερειάρχης

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr