ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πελοπόννησος

Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Σπάρτης (Open Mall) - H στρέβλωση στη Μελέτη του Γιάννη Κίζη!

Διαφωνεί με την στρέβλωση της μελέτης για το Open Mall στη Σπάρτη ο διακεκριμένος δρ Αρχιτεκτονικής και μελετητής του έργου Γιάννης Κίζης. Σε μια εποχή που η Σπάρτη «φλέγεται» λόγω…
23 Ιουνίου 2022 18:50