Γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος

Άμεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Στόχος η δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας

Είναι γνωστό τουλάχιστον στη Δημοτική Αρχή Ευρώτα και στους δημοτικούς συμβούλους της περασμένης περιόδου ότι:

 1. Στις 14 Ιουνίου 2018 υπήρξε μονομερής προσφορά «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» άνευ ανταλλάγματος προς τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ενός Φωτοβολταϊκού πάρκου. Η προσφορά περιλαμβάνει με δικές της δαπάνες, όπως μελέτη, προμήθεια και κατασκευή Φ/Β πάρκου μεγέθους 3ΜW, με προϋπολογισμό του έργου να εκτιμάται στο ποσό των δύο εκατομμύριων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000€) ή όσο τυχόν απαιτηθεί.
 2. Το Φωτοβολταϊκό πάρκο θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο χώρο, εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα διατεθεί από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΟΔΣΑ), το οποίο θα παραδώσει στον ΦΟΔΣΑ ή στον τυχόν διάδοχό του (με οποιαδήποτε μορφή), άρτιο και έτοιμο από τεχνικής άποψης και σε λειτουργία, χωρίς ελαττώματα (εφεξής το Έργο).
 3. Η εταιρεία αναλαμβάνει, άνευ ανταλλάγματος, όρων ή τρόπων έναντι του ΦΟΔΣΑ τα κάτωθι:

α) Τη σύμπραξη σε κάθε προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για την υλοποίηση της παρούσας δωρεάς.

β) Την εκπόνηση κάθε απαιτούμενης μελέτης ή προμελέτης για την υλοποίηση του έργου.

γ) Τη σύμπραξη μας ως και την παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης και συνδρομής στον ΦΟΔΣΑ στη διαδικασία έκδοσης όλων των απαιτουμένων αδειών στο όνομα και για λογαριασμό του.

δ) την άρτια, σύμφωνη με τα διδάγματα της τέχνης και της επιστήμης και άνευ ελαττωμάτων κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού εντός του διαθησομένου ακινήτου.

ε) παράδοση του έργου στον ΦΟΔΣΑ εντός 12 μηνών από την αδειοδότηση του από τις αρμόδιες αρχές.

στ) Το κόστος και κάθε δαπάνη για την αδειοδότηση, μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και ολοκλήρωση του εν λόγω έργου αναλαμβάνει η εταιρεία χωρίς καμία επιβάρυνση του ΦοΔΣΑ.

Αυτοί οι όροι που υπογράφηκαν έχουν θέση και ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Αναθέτουσα Αρχή), της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΙΦΣ) και ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», μετόχου του ΙΦΣ, για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ» με δέσμευση δωρεάς υπέρ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Με πρότασή μας τότε και τις κατάλληλες ενέργειες προτείναμε και υπήρξε δέσμευση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου η χωροθέτηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου να γίνει στον Δήμο Ευρώτα και ειδικότερα στην περιοχή της Δ.Κ Σκάλας, λόγω και της εγγύτητας με τον υποσταθμό της ΔΕΗ.

 • Συμπερασματικά
 1. i) Η πρόταση αποδοχής της δωρεάς του Φωτοβολταϊκού Πάρκου από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου προς τον Δήμο μας, θέλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα και της Δ.Κ Σκάλας.
 2. ii) Η καθυστέρηση δεν ευνοεί κανένα και δεν μπορεί να γίνει σημείο αντιπαράθεσης γιατί τα οφέλη ανταποδοτικότητας είναι αρκετά κυρίως στην φάση της ενεργειακής ανεπάρκειας που διανύουμε!

iii) Προλαβαίνω και ενημερώνω ότι η αποδοχή της δωρεάς για την χωροθέτηση στο Δήμο μας όπως περιγράφεται και στην συμβολαιογραφική πράξη είναι ανεξάρτητη από την κατασκευή του έργου.

Συγκεκριμένα περιέχεται στην συμβολαιογραφική πράξη: «Η παρούσα δωρεά είναι μη ανακλητέα και σε κάθε περίπτωση ρητά παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα ακύρωσης, προσβολής, υπαναχώρησης ή εν γένει αμφισβήτησης της, ως και άρνησης ή καθυστέρησης υλοποίησής της μελέτης, προμήθειας και κατασκευής του έργου…»

 1. iv) Ως προς την ανταποδοτικότητα ισχύει το Άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 Α.
 2. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος……………….
 3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την προηγούμενη παράγραφο παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται, κατά ποσοστό 80%, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο…………………
 4. v) Θεωρώ σκόπιμο ότι με την αποδοχή του συγκεκριμένου Φ/Β Πάρκου στο Δήμο Ευρώτα είναι ευκαιρία μετά από διαβούλευση και συνέργειες του Δήμου των Συνεταιρισμών, ιδιωτικών επιχειρήσεων κλπ και την ανάλογη μελέτη να διαμορφωθεί η πρώτη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ στην περιοχή μας που στην εποχή της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης που διανύουμε είναι αυτονόητα τα οφέλη για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν.
 5. vi) Τέλος είναι ώρα να διεκδικηθούν τα ανταποδοτικά οφέλη του 3% προ φόρων ΚΑΙ για όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι τοποθετημένα σε δημόσιες-δασικές και κοινοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τον νόμο. Σε εποχές υποχρηματοδότησης των δήμων τα χρήματα είναι αρκετά και πρέπει να διεκδικηθούν. Υ.Γ: Πάντως το Φ/Β Πάρκο πρέπει να γίνει άμεσα αποδεκτό. Είναι ισχύος 3ΜW, με προϋπολογισμό 2.200.000€.Αν δεν γίνει αποδεκτή αυτή η Δωρεά ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει την παράδοση σε άλλο Δήμο.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr