ΑΡΚΑΔΙΑ. Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αρκαδίας λόγω του ότι ενδέχεται κατά την περίοδο επιφυλακής χειμερινής συντήρησης 2020-2021 να επικρατήσουν δυσμενή καιρικά φαινόμενα, που πιθανόν να επηρεάσουν την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου, κατά περίπτωση ενδέχεται να ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων από την 138,800 χ/θ έως την 206,760 χ/θ (Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης - Καλαμάτας κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτης), και από 0,00 έως 13,760 χ/θ (κλάδος Λεύκτρου) κατά το χρονικό διάστημα από 30-12-2020 έως 15-04-2021 ως παρακάτω:

· Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χειμερινών ελαστικών σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

· Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χειμερινών ελαστικών σε όλους τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου.

· Διακοπή κυκλοφορίας για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων

· Ολική διακοπή κυκλοφορίας

και κάθε άλλο κρινόμενο μέτρο προς αποφυγή άσκοπης έκθεσης σε κίνδυνο των χρηστών της οδού, για τη διευκόλυνση προσέγγισης οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε τυχόν ακινητοποιημένα οχήματα και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των μηχανημάτων αποχιονισμού.

Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται για την τοποθέτηση και τη συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ).

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3- 1999), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.