ΣΠΑΡΤΗ. Αντιπροσωπεία του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη, τον αντιπρόεδρο κ. Σταύρο Λαμπρινάκο, τον ταμία κ. Αλέξανδρο Χυτούδη και το μέλος κ. Βαγγέλη Γιόκαρη, παρευρέθηκε στη συνάντηση τεχνικής υποστήριξης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ στην Τρίπολη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο "Μαίναλον".

Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται σε δράση της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας» του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας αναφέρθηκε στις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπηρικοί φορείς στην περιφέρεια λόγω ελάχιστων πόρων, καθώς και λόγω των αυξανόμενων αναγκών των μελών τους.

Το Σωματείο προτάσσει ως την πλέον ενδεδειγμένη λύση τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικών και ευρωπαϊκών πλαισίων, τη διαχείριση των οποίων θα πρέπει να συντονίζει μια ικανή επιχειρησιακή δομή, με εκτελεστική ικανότητα και άρτια στελέχωση από άξιο επιστημονικό προσωπικό και ικανά μέλη προερχόμενα από τους αναπηρικούς φορείς.

Την ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας δομής ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας την ενίσχυσε με απτά παραδείγματα από τη δράση του Σωματείου του, το οποίο με την
υποστήριξη εθελοντών επιστημόνων έχει προβεί σε παρεμβάσεις για την ανάδειξη κακοτεχνιών στην υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε η διαρκής επικοινωνία με το Δήμο Σπάρτης για τα σφάλματα της ανακατασκευής της οδού Λεωνίδου, η κατάθεση εμπειρογνωμοσύνης στη Βουλή των Ελλήνων η οποία αποδεικνύει την απουσία προσβασιμότητας στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πύλης της Βουλής των Ελλήνων, και η κατάθεση καταγγελίας για την απουσία προσβασιμότητας της ηλεκτρονικής πύλης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Με τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύεται ότι ακόμα και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις ενός Σωματείου που εκπροσωπεί τα Άτομα με Αναπηρία δεν τυγχάνουν περαιτέρω ελέγχου λόγω απουσίας μηχανισμού παρακολούθησης και διόρθωσης των κακοτεχνιών και πιστοποίησης της ποιότητας του έργου, ο οποίος θα διασφαλίζει την συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία και τις αρχές της Σχεδίασης για Όλους.