ΣΚΑΛΑ. Μήνυμα για την 3η Δεκεμβρίου, την καθιερωμένη ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία κοινοποίησε ο Δήμος Ευρώτα.

«Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία από τις 3 Δεκεμβρίου 1992, οπότε και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα ΑμεΑ που στη συνέχεια αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τους τον Μάρτιο του 2007.

Η εφετινή επέτειος είναι αφιερωμένη από τον ΟΗΕ στην ένταξη των ΑμεΑ και αποτελεί μία ευκαιρία για την κοινωνία, την πολιτεία, τους οργανισμούς να εστιάσουν στις δυνατότητες και τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων.

Είναι, επίσης, μία ευκαιρία προβληματισμού καθώς η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού αντιμετωπίζει την περιθωριοποίηση και τη στέρηση των δημόσιων και κοινωνικών «αγαθών» στην καθημερινότητά της.

Το φαινόμενο του «Κοινωνικού Αποκλεισμού» έρχεται ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των κοινωνιών να λάβουν σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΑμεΑ, καθώς και της ανεπάρκειας των κρατικών μηχανισμών στη στήριξη της διαφορετικότητας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναπηρία, πλέον θεωρείται το αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό έχουμε όλοι χρέος να υλοποιήσουμε πολιτικές και πρακτικές που να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τους και θα αναπτύξουν προοπτικές για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Δήμος Ευρώτα στέκεται με σεβασμό απέναντι σε κάθε ατομική ή ομαδική ιδιαιτερότητα και προωθεί με κάθε τρόπο την ισότιμη μεταχείριση που σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή. Η διασφάλιση των βασικών αυτών αρχών μαρτυρά, άλλωστε το πολιτισμικό επίπεδο κάθε οργανωμένης κοινωνίας».