ΣΠΑΡΤΗ. Επιστολή στο Δήμο Σπάρτης απέστειλε το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας με τη νέα χρονιά ζητώντας την πλήρη απαλλαγή των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από δημοτικά τέλη και τέλη ύδρευσης χωρίς μετακύληση του κόστους στους λογαριασμούς των υπολοίπων δημοτών.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώθηκε μέσω του δελτίου τύπου του Δήμου Σπάρτης για τη μείωση Δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού & Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά 50% στους Άπορους, Πολύτεκνους και Α.Μ.Ε.Α, σύμφωνα με την 504/2015, σχετική απόφαση Δημοτικού συμβουλίου.

Καλούμε το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης να κάνει χρήση του δικαιώματος που η νομοθεσία του παρέχει, και να λάβει νέα γενναία απόφαση για πλήρη απαλλαγή των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από τα δημοτικά τέλη, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ανάσχεσης της καθοδικής πορείας προς την εξαθλίωση, στην οποία οδηγεί τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες η οικονομική κρίση.

Επίσης καλούμε το Διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Σπάρτης να λάβει ανάλογη απόφαση, κάνοντας επίσης χρήση του δικαιώματος που ο νόμος του παρέχει, πλήρους απαλλαγής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από τα αναλογούντα σε αυτά τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης.

Φυσικά η απαλλαγή των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από τα ανωτέρω τέλη δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιβαρύνει με περαιτέρω κόστος τους λογαριασμούς των υπολοίπων δημοτών, γεγονός που θα επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, δημιουργώντας έριδα μεταξύ των δημοτών.

Αναμένουμε άμεσα την αντίδραση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης, το οποίο καλούμε, στην πρώτη επερχόμενη συνεδρίαση του, να εισάγει το αίτημα προς συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη του την αναγκαιότητα της υποβοήθησης της επιβίωσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μέσω των απαλλαγών τους από δημοτικά τέλη και τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης, ακολουθώντας την πρακτική που ήδη έχουν εφαρμόσει πάμπολλοι Δήμοι της χώρας, όπως ο Δήμος Πατρέων του οποίου απόσπασμα της σχετικής απόφασής του δημοτικού του συμβουλίου παραθέτουμε στη συνέχεια:

-Στην απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών, εξαντλώντας όσα περιθώρια υπάρχουν, για να δοθεί ανάσα και ανακούφιση στα φτωχά λαϊκά στρώματα προχώρησε ο Δήμος Πατρέων.
-Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται πλήρως από τα δημοτικά τέλη ζώνες γύρω από την Ξερόλακκα και το Βιολογικό Καθαρισμό, συνεχίζεται η πλήρης απαλλαγή στις άπορες οικογένειες, σε άτομα με αναπηρία άνω των 67%, σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες καθώς και - για πρώτη φορά - σε μονογονεϊκές οικογένειες.
-Απαλλάσσονται 50% των τελών οι μακροχρόνια άνεργοι.

Μην λησμονείτε τέλος, πως ο κάθε Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες αντιμετωπίζει όλες τις καθημερινές δυσκολίες που το σύνολο του ελληνικού λαού έχει κληθεί να αντιμετωπίσει, έχοντας ένα ακόμη τεράστιο βάρος πάνω του, αυτό της αναπηρίας του.

Ανάλογο αίτημα θα σταλεί και στους λοιπούς Δήμους του Νομού Λακωνίας».