Μέσα από τα Κέντρα Θεραπειών "Νόησις" παρέχεται η δυνατότητα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης ( Early Learning 0-3 ) που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0 – 3 ετών.

Σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι να υποστηρίξουμε την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου μοντέλου προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης σε βρέφη και νήπια υψηλού κινδύνου για εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Οι υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης είναι μια σειρά από στοχοθετημένες υπηρεσίες που υποστηρίζουν θεραπευτικά τα μικρά παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις ή που ανήκουν σε ειδική ομάδα παιδιών, την λεγόμενη ομάδα υψηλού κινδύνου ( high risk). Σε μια τέτοια ομάδα παιδιών κατατάσσονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί πρόωρα, τα βρέφη που ενδέχεται να έχουν νοσηλευτεί για ιατρικούς λόγους σε μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ) ή ακόμη νήπια τα οποία συγκριτικά με ομάδα νηπίων της ίδιας ηλικίας παρουσιάζουν καθυστέρηση σε διάφορους τομείς ( λόγος, κίνηση, συμπεριφορά).

Με τον όρο «Πρώιμη Παρέμβαση» περιγράφουμε αναπτυξιακά προγράμματα που ασχολούνται με την θεραπευτική αποκατάσταση σε παιδιά από 0 έως 3 ετών. Ο στόχος της πρώιμης παρέμβασης, είναι το παιδί να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του και σύμφωνα με αυτές να αναπτύξει τον αντιληπτικό, τον συναισθηματικό, τον κινητικό και τον επικοινωνιακό τομέα. Επίσης, σημαντικός στόχος, είναι να στηρίξει ψυχολογικά την οικογένεια και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την κατάσταση.

Σχεδόν καθημερινά συναντάμε μεγάλο ποσοστό γονέων που καθυστερούν να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να αργοπορούν να απευθυνθούν σε αναπτυξιολόγους ή παιδοψυχίατρους γεγονός που αποκλείει και δυσκολεύει τον έγκαιρο εντοπισμό των διαταραχών. Όταν η αναπτυξιακή καθυστέρηση δεν εντοπίζεται νωρίς, τα παιδιά καθυστερούν να δεχθούν την βοήθεια που χρειάζονται. Το γεγονός αυτό μπορεί να τα δυσκολέψει σε πολλά στάδια και σε πολλούς τομείς στη ζωή τους μελλοντικά.
Λιγότερα από τα μισά παιδιά με δυσκολίες αυτού του είδους εντοπίζονται έγκαιρα, δηλαδή πριν ξεκινήσουν το σχολείο, κάτι που σαφώς επιβαρύνει την επιτυχή αποκατάσταση των παιδιών. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το παιδί θα μπορούσε να έχει ήδη δεχθεί βοήθεια γι’ αυτές τις δυσκολίες και θα μπορούσε ακόμη να έχει ξεκινήσει το σχολείο όντας πιο έτοιμο για μάθηση. Η έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση μας δίνει εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης.

Εάν η αναπτυξιακή καθυστέρηση δεν εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο, και τα παιδιά καθυστερήσουν να δεχθούν τη βοήθεια που απαιτείται, τότε είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτούν στην μάθηση όταν ξεκινήσουν το σχολείο, στην κοινωνική συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, και γενικότερα στην καθημερινότητά και το μέλλον τους.

Εξίσου όμως σημαντική με την έγκαιρη διάγνωση, είναι η διάγνωση της ακριβής κλινικής εικόνας του παιδιού. Εφόσον ο θεραπευτής δεν γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια τους τομείς στους οποίους το παιδί παρουσιάζει την αναπτυξιακή καθυστέρηση, αλλά και το ποσοστό της αδυναμίας και της ανικανότητας του, είναι αδύνατο να κατορθώσει να δημιουργήσει ένα εύστοχο, επιτυχημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την θεραπευτική του αποκατάσταση.

Για τον λόγο αυτό, η επιστημονική ομάδα των Κέντρων Θεραπειών ‘’Νόησις’’ βασίζεται στην χορήγηση και την μελέτη αποτελεσμάτων μέσω αναγνωρισμένων, έγκυρων και σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης, με σκοπό την δόμηση ενός σφαιρικού προγράμματος θεραπευτικής παρέμβασης.

Η σπουδαιότητα του προγράμματος «Πρώιμης Παρέμβασης», είναι πολυποίκιλη και αναφέρετε όχι μόνο σε επίπεδο παιδιού και οικογένειας, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας. Στόχος μας μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα, είναι η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της κοινωνίας, καθώς και η συμβολή στην ολιστική εκπαίδευση των μελών της από πολύ μικρή ηλικία, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα αυτόνομους πολίτες.

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη! Ενημερωθείτε άμεσα!