ΛΑΚΩΝΙΑ. Με σχέδιο νόμου, το οποίο κατέθεσε ήδη στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυρ. Πιερρακάκης, αφενός αυξάνονται οι περιοχές οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα λήψης ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και αφετέρου απλοποιούνται και βελτιώνονται οι διαδικασίες, προκειμένου να υπαχθούν οι δικαιούχοι στην υπηρεσία. Πρόκειται κυρίως για οικισμούς με λίγους μόνιμους κατοίκους.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

• Πρώτον, αυξάνεται το χρονικό διάστημα δημόσιας εγγύησης σε περιπτώσεις ενδεχόμενης βλάβης του εξοπλισμού από τα δύο σε οκτώ έτη για όποιες περιπτώσεις αυτό δεν ίσχυε, προκειμένου να παράσχει πληρέστερη κάλυψη σε ενδεχόμενη βλάβη του εξοπλισμού.

• Δεύτερον, απλοποιείται η διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων στο πρόγραμμα και βελτιώνεται η παρεχόμενη υπηρεσία, αφού καταργούνται τα περισσότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Τρίτον, επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων σε περισσότερες περιοχές, (οι 10 περιοχές του νόμου του 2018 που αφορούν τη Λακωνία γίνονται 15).

• Τέταρτον, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους για την επιλογή του παρόχου της αρεσκείας τους και τη λήψη της επιχορήγησης, είτε ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr είτε σε ΚΕΠ.

• Συνολικά, προστίθενται 520 νέες «λευκές περιοχές», αυξάνοντας τον αριθμό των περιοχών του νόμου 4563/2018 σε 965.

Συνυπολογίζοντας και τις υφιστάμενες 3.143 περιοχές, πλέον οι «λευκές περιοχές» ανέρχονται σε όλη την Ελλάδα σε 4.108.

Σε ότι αφορά τη Λακωνία, οι περιοχές-οικισμοί τους οποίους αφορά άμεσα το παραπάνω σχέδιο νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

– Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» στο οποίο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στον νόμο 4563/2018 που μέχρι σήμερα διέπει τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης – πιο γνωστές ως «λευκές περιοχές», είναι οι παρακάτω:

  • Από το Δήμο Σπάρτης, η Βορδόνια, από το Δήμο Ευρώτα, το Αστέρι και η Απιδιά
  • Από το Δήμο Μονεμβασίας, οι Βελιές, τα Πιστάματα, η Παραλία, η Μονεμβάσια, τα Τάλαντα και ο Ιέραξ
  • Από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, η Χιμάρα, οι Αιγιές, ο Καρβελάς, η Λίμνη, το Σιδηρόκαστρο και το Προσήλιο.