Μάθετε τα πάντα για την Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σε βρέφη και νήπια και ενημερωθείτε άμεσα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται!

ΛΑΚΩΝΙΑ. Η αναπτυξιακή αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που μας δίνει σημαντικά στοιχεία για τον ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται ένα παιδί. Σε έναν αναπτυξιακό έλεγχο εξετάζουμε:

 • Την αντίληψη του παιδιού,
 • Την ομιλία και τον λόγο σε επίπεδο έκφρασης και αντίληψης,
 • Τον κινητικό τομέα σε επίπεδο λεπτής και αδρής κινητικότητας,
 • Τον κοινωνικό τομέα και την συμπεριφορά του παιδιού, καθώς και
 • Την αυτοεξυπηρέτησή του παιδιού.

Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν λαμβάνουμε σημαντικές πληροφορίες για τον ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, και μας δίνεται η δυνατότητα για εντοπισμό ελλειμάτων και αδυναμιών, που με την κατάλληλη παρέμβαση μπορούμε να βελτιώσουμε.

Μέσω μίας λεπτομερούς αναπτυξιακής εκτίμησης :

- Εντοπίζουμε την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού σε σχέση με την χρονολογική του ηλικία.

- Σχεδιάζουμε ένα σωστό θεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης,

- Επανεξετάζοντας ελέγχουμε την πρόοδο την οποία έχει κάνει το παιδί από τα θεραπευτικά προγράμματα που ακολουθεί.

Το αναπτυξιακό τεστ Bayley Scales of Infant and Toddler Development III, που χορηγείται από το Κέντρο μας, μας βοηθά να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε τυχόν διαταραχές όπως είναι η αναπτυξιακή καθυστέρηση λόγου και ομιλίας, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι διαταραχές συμπεριφοράς, η διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητας, αναπτυξιακά προβλήματα που σχετίζονται με πρόωρα μωρά, καθώς επίσης και αναπτυξιακά προβλήματα που σχετίζονται με νευρολογικά προβλήματα.

Το Bayley Scales IIΙ γίνεται σε βρέφη και νήπια (0-42 μηνών) και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την αξιολόγηση της νευροαναπτυξιακής εκτίμησης. Εξετάζει τους τομείς του λόγου και της ομιλίας, τις γνωστικές ικανότητες, την αδρή και λεπτή κινητικότητα, όπως επίσης και την κοινωνική συμπεριφορά. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους τομείς που υπάρχει καθυστέρηση, και να οργανώσουμε το θεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης ανάλογα με τις ελλείψεις και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Το αναπτυξιακό τεστ Bayley Scales of Infant and Toddler Development III, μπορεί να χορηγηθεί σε βρέφη από την ηλικία των 16 ημερών ζωής, και είναι απαραίτητη η αξιολόγηση κυρίως σε περιπτώσεις παιδιών με ενδείξεις όπως:

 • Προωρότητα
 • Περιγεννητική υποξία
 • Αναπτυξιακή διαταραχή
 • Κινητική καθυστέρηση
 • Υπερκινητικότητα – Διάσπαση προσοχής
 • Διαταραχή συμπεριφοράς ( ανωριμότητα, επιθετικότητα κ.λ.π.)
 • Καθυστέρηση στην ομιλία
 • Νευρολογικά και Οργανικά νοσήματα,
 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες,
 • Εγκεφαλική παράλυση,
 • Μικροκεφαλία - Μακροκεφαλία,
 • Διανοητική καθυστέρηση
 • Αυτισμός
 • Χρόνια νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά, κινητικά προβλήματα ή γενετικά σύνδρομα)

Η κλίμακα Bayley Scales III, χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση καθώς και παιδιά που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Οι τρεις κλίμακες που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της εξέτασης είναι:

1) Γνωστική, που περιλαμβάνει εκτίμηση αισθητηριακών και αντιληπτικών ικανοτήτων, μνήμης, επίλυσης προβλημάτων, εκφοράς λόγου και επικοινωνιακών δεξιοτήτων,

2) Κίνησης, που περιλαμβάνει εκτίμηση του βαθμού ελέγχου του σώματος και της λεπτής κινητικότητας και

3) Συμπεριφοράς, που περιλαμβάνει μέτρηση της προσοχής και της διέγερσης, προσανατολισμού και συναισθηματικού ελέγχου.

Η δοκιμασία “Bayley Scales of Infant and Toddler Development-ΙΙΙ”, είναι σήμερα παγκοσμίως μία από τις πλέον αξιόπιστες δοκιμασίες αξιολόγησης των αναπτυξιακών ικανοτήτων βρεφών και νηπίων και καταγράφει ολοκληρωμένα την ατομική εικόνα της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού.

Ελέγχω τακτικά την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού μου, στις ηλικίες που θεωρούνται «σταθμοί» στην ανάπτυξή του και εντοπίζω έγκαιρα διαταραχές και ελλείμματα που μπορεί να παρουσιαστούν.

Εάν η αναπτυξιακή καθυστέρηση δεν εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο, και τα παιδιά καθυστερήσουν να δεχθούν τη βοήθεια που απαιτείται, τότε είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτούν στην μάθηση όταν ξεκινήσουν το σχολείο, στην κοινωνική συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και γενικότερα στην καθημερινότητά και το μέλλον τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι αναπτυξιακές διαταραχές δεν είναι σπάνιες, αντίθετα είναι πολύ συχνές. Πιο συγκεκριμένα, σε μια σχολική τάξη με αριθμό 20-25 παιδιών, εντοπίζουμε 2-3 παιδιά με κάποια μορφή αναπτυξιακής καθυστέρησης.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες μόνο με πρώιμη αναγνώριση και κατάλληλα δομημένα θεραπευτικά προγράμματα καταφέρνουν τα παιδιά να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Με την βοήθεια και τα αποτελέσματα που μας παρέχει ένας αναπτυξιακός έλεγχος, δίνουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση.

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη! Ενημερωθείτε άμεσα!

Κέντρο Νόησις
Σπάρτη - Αρχίδαμου 95
Γύθειο - Ορέστου & Μικράς Ασίας
www.kentronoisis.gr
e-mail: info@kentronoisis.gr
Τηλεφωνικό κέντρο: 2731020793