ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΗΣΙΣ

Υγεία

Οι επιπτώσεις του lockdown στην ψυχική υγεία των παιδιών! (video)

Η σύγχρονη κοινωνία ποτέ άλλοτε δεν βίωσε, σε τόση έκταση, τέτοια διάρκεια και με αυτή την ένταση καταστάσεις  πρωτόγνωρες και ασύμβατες με τη φύση του σύγχρονου ανθρώπου, εξ’ αιτίας της πανδημίας και του περιορισμού στον κοινωνικό αλλά και οικογενειακό χώρο.

06 Μαρτίου 2021 08:11
Υγεία

Οι επιπτώσεις του lockdown στην ψυχική υγεία των παιδιών!

Η σύγχρονη κοινωνία ποτέ άλλοτε δεν βίωσε, σε τόση έκταση, τέτοια διάρκεια και με αυτή την ένταση καταστάσεις  πρωτόγνωρες και ασύμβατες με τη φύση του σύγχρονου ανθρώπου, εξ’ αιτίας της πανδημίας και του περιορισμού στον κοινωνικό αλλά και οικογενειακό χώρο.

02 Μαρτίου 2021 12:18
Υγεία

Οι επιπτώσεις του lockdown στην ψυχική υγεία των παιδιών! (video)

Η σύγχρονη κοινωνία ποτέ άλλοτε δεν βίωσε, σε τόση έκταση, τέτοια διάρκεια και με αυτή την ένταση καταστάσεις  πρωτόγνωρες και ασύμβατες με τη φύση του σύγχρονου ανθρώπου, εξ’ αιτίας της πανδημίας και του περιορισμού στον κοινωνικό αλλά και οικογενειακό χώρο.

02 Μαρτίου 2021 11:19