Οι δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ στη Λακωνία αναδεικνύονται μέσω ετερώτησης από την Ελληνική Λύση

ΣΠΑΡΤΗ. Η στελεχιακή αποδυνάμωση του τμήματος «Ε.Φ.Κ.Α μη μισθωτών» Λακωνίας, αναδείχθηκε και στη Βουλή, με επίκαιρη ερώτηση του Κυρ. Βελόπουλου.

Ο κ. Βελόπουλος ζητά από τον υπουργό Εργασίας να δώσει «άμεσα την προσήκουσα λύση στο πρόβλημα».

Αναλυτικά η ερώτηση από την Ελληνική Λύση:

«Σε επιστολή, που συνυπογράφουν ο πρόεδρος της “ΟΕΒΕΛ” και ο πρόεδρος του “Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης”, εκφράζονται οι προβληματισμοί και τα ερωτηματικά που προκαλεί το γεγονός, πως τρεις (3) από τους πέντε (5) υπαλλήλους που υπηρετούν στο τμήμα
“Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτών” Λακωνίας μετακινούνται στο τμήμα “Ε.Φ.Κ.Α. - Ι.Κ.Α.” Σπάρτης. Αναλυτικότερα: “Σύμφωνα με έγγραφο της Διοίκησης, τρεις από τους πέντε υπαλλήλους μετακινούνται στο τμήμα Ε.Φ.Κ.Α. - Ι.Κ.Α. Σπάρτης. Αντικείμενο των υπαλλήλων αυτών που πρόκειται να μετακινηθούν είναι οι συντάξεις, η ασφάλιση και τα έσοδα. Με τη μετακίνησή τους, στο τμήμα “Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτών” παραμένουν η προϊσταμένη με έναν υπάλληλο του οποίου το αντικείμενο είναι τα θέματα περίθαλψης”. Πάμπολλα είναι τα ερωτήματα, που εύλογα γεννιούνται απ’ αυτή την εξέλιξη. Είναι βέβαιο, λοιπόν ότι, με την εργασία δύο μόνο υπαλλήλων στο εν λόγω τμήμα, δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν τα ήδη κατατεθέντα συνταξιοδοτικά αιτήματα, καθώς, ήδη υπάρχουν εκκρεμότητες λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών, ούτε θα καταστεί δυνατόν να γίνει η έγκαιρη επεξεργασία νέων αντίστοιχων αιτημάτων, τα οποία θα συσσωρευτούν, ενώ, σκοπός του Υπουργείου και της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. υποτίθεται ότι είναι η αμεσότερη δυνατή έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να δώσετε άμεσα την προσήκουσα λύση στο ανωτέρω πρόβλημα, φροντίζοντας για την παραμονή των άνω αναφερόμενων υπαλλήλων στο τμήμα του “Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτών” Λακωνίας, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ντόπιων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων και των άλλων ασφαλισμένων, που εξυπηρετεί το εν λόγω τμήμα, καθώς, με την ως άνω μετακίνησή τους δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν τα ήδη κατατεθέντα αιτήματα συνταξιοδότησης, ούτε θα είναι εφικτή η έγκαιρη επεξεργασία νέων σχετικών αιτημάτων, τα οποία θα συσσωρευτούν, ως εκκρεμή, λόγω έλλειψης προσωπικού στο ως άνω τμήμα “ΕΦΚΑ”;

2. Υπάρχει πρόθεση ενίσχυσης των υπηρεσιών του τμήματος “Ε.Φ.Κ.Α μη μισθωτών” Λακωνίας με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η επεξεργασία των αιτημάτων συνταξιοδότησης, που ήδη συσσωρεύονται και χρήζουν άμεσης διεκπεραίωσης;».