Με κοινό δελτίο τύπου Σωματείο Εργαζόμενων και Δήμος Σπάρτης ήρθαν σε συμφωνία και συνεννόηση με αφορμή την δημόσια καταγγελία των εργαζόμενων.

ΣΠΑΡΤΗ. Την Πέμπτη 04.02.2021 και ώρα 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, κατόπιν της υπ. αριθ. 1/28.01.2021 επιστολής του Σωματείου Υπαλλήλων και της υπ. αριθ. 1597/02.02.2021 απαντητικής επιστολής του Δημάρχου Σπάρτης, Πέτρου Δούκα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων του Σωματείου Υπαλλήλων του Δήμου Σπάρτης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν:

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής

· Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας

· Η κ. Γεωργία Δεδεδήμου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης

· Ο κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων

· Ο κ. Αθανάσιος Καρλαύτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

Εκ μέρους του Σωματείου Υπαλλήλων Δήμου Σπάρτης

· Ο κ. Δημήτρης Κωτσονούρης – Κοκκίνης, Πρόεδρος του Σωματείου

· Η κ. Νικολέτα Πλαγάκη, Αντιπρόεδρος

· Η κ. Αναστασία Δρίβα, Γραμματέας

· Ο κ. Σταύρος Νικολέτος, Ταμίας καθώς και

Την υπ’ αριθ. 2/08.02.2021 ανακοίνωση του Σωματείου των Υπαλλήλων, εκδίδουμε το παρόν δελτίο τύπου:

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου «η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα καλής συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης για όλα τα θέματα που αφορούν εργαζομένους, Δημοτικές υπηρεσίες, Δήμο Σπάρτης και δημότες.

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Σωματείου για όλα τα θέματα οργανωτικών, λειτουργικών και αναπτυξιακών διαδικασιών και ζήτησε να καταβάλλουν οι εργαζόμενοι κάθε δυνατή βοήθεια στην προσπάθεια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής.

Όλα τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους διευκρινίστηκαν επαρκώς και συμφωνήθηκε η τακτική συνάντηση των δύο πλευρών, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση στις σχέσεις μας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών!»