ΕΛΛΑΔΑ. Προχωρούν οι μετοχικές αλλαγές στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το σύνολο της οποίας αποτιμάται εμμέσως σε 1 δις, καθώς οι Ολλανδοί της Reggeborgh αποχωρούν. Συνολικά 7,8 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας άλλαξαν χέρια, στην τιμή των 11,20 ευρώ. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε αξία στα 88 εκατ. ευρώ και αφορά το 7,59% της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη πακέτο που αφορούσε το 3,09% της ΓΕΚ Τέρνα (3,2 εκατ. μετοχές) στην τιμή των 10 ευρώ. Η συνολική αξία του πρώτου πακέτου ήταν 32 εκατ. ευρώ.

Έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ του family office της κ. Μαριάννας Λάτση και της Ολλανδικής Reggeborgh Invest, η οποία και αποκτά ποσοστό στην κατασκευαστική εταιρία.

Παράλληλα αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες προσυμφωνημένες πράξεις μεταβίβασης μετοχών μέσω των οποίων ο βασικός μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή του στην εταιρεία.

Αναλυτικά την ανακοίνωση της Latsco Hellenic Holdings:

«H επενδυτική εταιρεία Latsco Hellenic Holdings S.à r.l., συμφερόντων Μαριάννας Ι. Λάτση, απέκτησε σήμερα, 12 Μαρτίου 2021, συνολικά 7.858.571 μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 7,6% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η επένδυση σε έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, όπως είναι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υποδηλώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων προς την Ελλάδα, την ελληνική επιχειρηματικότητα και τους Έλληνες εργαζόμενους.

Η επένδυση στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει το υφιστάμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της κ. Μαριάννας Ι. Λάτση, η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω του LATSCO Family Office. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν υφιστάμενες από δεκαετίες επενδύσεις στη ναυτιλία, τη διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, την ενέργεια και την ακίνητη περιουσία, παράλληλα με μία σειρά από πρόσφατες, άμεσες και έμμεσες, επενδύσεις στους τομείς των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και ψηφιακής τραπεζικής, σε εταιρείες παροχής σύγχρονων υπηρεσιών ασφαλείας και κυβερνο-ασφάλειας, σε εταιρείες τεχνολογίας καθώς και στον τομέα της ψυχαγωγίας».