ΕΛΛΑΔΑ. Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 822 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η νέα προκήρυξη για προσλήψεις μονίμων, αφορά τις ειδικότητες:

  • 546 θέσεις: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών
  • 203 θέσεις: ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής
  • 73 θέσεις: ΔΕ Τελωνειακών.

Ο γραπτός διαγωνισμός θα περιλαμβάνει την εξέταση στο μάθημα «Λεκτικές Ικανότητες και Δεξιότητες» που θα είναι κοινό για όλες τις ειδικότητες.

Τα υπόλοιπα μαθήματα που αναμένεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι, αναλόγως ειδικότητας, είναι:

  • Δημοσιονομικό Δίκαιο & Φορολογικό Δίκαιο
  • Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων
  • Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική

Η βάση της βαθμολογίας αναμένεται να είναι στις εξήντα (60) μονάδες ενώ ο διαγωνισμός θα περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Το αντικείμενο των θέσεων

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με:

- Την εφαρμογή της Φορολογικής νομοθεσίας.

- Την εκτέλεση των προβλεπόμενων και απαραίτητων εργασιών σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε θέματα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, φορολογίας επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας και Περιουσιολογίου.

- Τη βεβαίωση οφειλών. Την παροχή κατευθύνσεων-οδηγιών στους φορολογουμένους σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με:

- Την τήρηση της Τελωνειακής νομοθεσίας.

- Τον καθολικό /δειγματοληπτικό έλεγχο διακινουμένων προσώπων και αγαθών και επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων.

- Την ορθή δασμολογική κατάταξη και τον καθορισμό δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.

- Τη βεβαίωση των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων και τη βεβαίωση οφειλών μετά από έλεγχο.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις