ΕΛΛΑΔΑ. Με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού εγκρίνεται η πρόσληψη 1.650 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά μηνών, σε διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργεία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με αίτηση στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι :

  • ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
  • ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
  • ΤΕ Λογιστικού
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 - 42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

Για το Προσωπικό Φύλαξης και Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Δείτε αναλυτικά την κατανομή των θέσεων στην σχετική απόφαση:

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις