ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Δρομολογήθηκε η δημιουργίας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας την Τετάρτη (24.5.2024), με βάση την πρόταση της ΤΕΜΕΣ ΑΕ.

Σε μία ιστορική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, όπου αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι και δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις για μία σειρά από θέματα που τέθηκαν, όπως η χωροθέτηση της Σχολής στην Ανατολική πόλη, όπου πολεοδομικά προσφέρεται για σκοπούς εκπαιδευτικούς, ενδυναμώνοντας και τον χαρακτήρα της περιοχής ως πόλο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό, αφού ήδη υπάρχουν εκεί οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, άναψε το «πράσινο φως» για τη δημιουργία μιας διεθνούς σχολής τουρισμού και γαστρονομίας υψηλού επιπέδου σε έκταση πάνω από 7.000 τ.μ.

Η απόφαση του ΔΣ

Το Δ.Σ. Καλαμάτας, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε, και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

1. να εκφράσει την πρόθεσή του περί αξιοποίησης δημοτικού ακινήτου για τη δημιουργία νέας πρότυπης ιδιωτικής Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα

2. να εγκρίνει τη διάθεση χώρου για το σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα τον παραπάνω περιγραφέντα εντός του Ανατολικού Κέντρου, στην περιοχή της οδού Λακωνικής, μεταξύ των υφιστάμενων ιδιωτικών κατοικιών και της Φοιτητικής Εστίας

3. να εγκρίνει τη δρομολόγηση των απαιτούμενων διαδικασιών:

για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την πρόβλεψη ίδρυσης Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας καθώς και τον προσδιορισμό της ακριβούς έκτασης της νέας χρήσης εντός του Ανατολικού Κέντρου

για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Σύμβουλο, με αντικείμενο, τη διατύπωση πρότασης αναφορικά με την κατάλληλη διαγωνιστική διαδικασία για την «παραχώρηση» του ακινήτου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αξιολόγηση του ακινήτου σε σχέση με την επένδυση, τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τη σύνταξη χρηματοοικονομικής έκθεσης, κτιριολογικού προγράμματος, βασικών τεχνικών προδιαγραφών και κάθε άλλη συνδρομή που κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του σταδίου Τεχνικής Διαβούλευσης, τη σύνταξη των τευχών διαγωνισμού, όπως αναλυτικά θα περιγραφεί στη σχετική μελέτη παροχής υπηρεσιών που θα ακολουθήσει.

Βασιλόπουλος: Η πρόταση έρχεται ως καρπός της αθόρυβης και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στο δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και τοποθετούμενος για το θέμα, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Το θέμα που σήμερα έρχεται προς συζήτηση στο δημοτικό μας συμβούλιο, η πρόταση της ΤΕΜΕΣ για την ίδρυση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα, έρχεται ως συνέχεια πολλών συζητήσεων που έχουν προηγηθεί, περισσότερο από ένα έτος.

Έρχεται, ως καρπός της αθόρυβης και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στο Δήμο Καλαμάτας από αυτή τη Δημοτική Αρχή, που έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της καθετί προσφέρει και ενισχύει την εξωστρέφεια αλλά και τη δημιουργία, καθετί που υπηρετεί τις αναπτυξιακές προοπτικές, όπως αυτές εμείς τις αντιλαμβανόμαστε. Προοπτικές που περνούν μέσα από την υλοποίηση του σχεδιασμού μας, μέσα από τα έργα που έχουμε δρομολογήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη, μέσα από τις επιτυχείς διεκδικήσεις μας που έχουν κατατάξει την Καλαμάτα ως πόλη – οδηγό και μία από τις πιστοποιημένες πόλεις της Ευρώπης, στο δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα.

Και στην κατεύθυνση αυτή, προφανώς εντάσσονται και πρωτοβουλίες, συζητήσεις, επαφές με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, όπως η πρόταση που συζητάμε σήμερα.

Η πρόταση είναι αναλυτική, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, επιγραμματικά ωστόσο θέλω να επισημάνω ορισμένα σημεία κυρίως ως προς τα οφέλη της ίδρυσης μιας Διεθνούς Σχολής στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην οικονομία:

 • Δημιουργία θέσεων εργασίας για τους κατοίκους μας, αλλά και προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού που θα αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού αλλά και της εκπαίδευσης.
 • Η παρουσία μιας Διεθνούς Σχολής αναμφισβήτητα έρχεται να ενισχύει το κύρος και φυσικά να προβάλλει, να διαφημίσει την Καλαμάτα σε όλο τον κόσμο.
 • Προσέλκυση και νέων επενδύσεων που θα ακολουθήσουν υποστηρικτικά, όπως για την ανάπτυξη ξενοδοχείων άλλων τουριστικών επιχειρήσεων.

Φυσικά, εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι πολλαπλά θα είναι και τα οφέλη για τη γαστρονομία μας, καθώς η σχολή αυτή θα αποτελέσει αν θέλετε τη γέφυρα για την προβολή των τοπικών γαστρονομικών προϊόντων και της κουλτούρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι σαφές, ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, απαιτούνται τολμηρά βήματα και αυτή η πρόταση μπορεί να υπηρετήσει μέρος της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, πολλώ δε μάλλον, όταν έρχεται να ενσωματωθεί και στον όλο σχεδιασμό μας, για την ολιστική αναδιαμόρφωση της ανατολικής πόλης, ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες δεκαετίες».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, την οποία και ευχαρίστησε για τη διαχρονική προσφορά της στην πόλη μας.

Η πρόταση της ΤΕΜΕΣ ΑΕ

Συγκεκριμένα, στην πρόταση από την ΤΕΜΕΣ ΑΕ, μεταξύ άλλων, αναφερόταν:

«Η δημιουργία μιας διεθνούς σχολής τουρισμού και γαστρονομίας υψηλού επιπέδου, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στο κοινό μας όραμα, να αναγνωρίζεται η Μεσσηνία ως ένας πρότυπος προορισμός να ζει κανείς και να επισκέπτεται.

Μια τέτοια σχολή, θα αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στην συνημμένη μελέτη σκοπιμότητας των επιδράσεων από τη λειτουργία Διεθνούς Τουριστικής Σχολής στη Μεσσηνία, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Τουριστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Εταιρεία μας θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού από κάθε άποψη έργου και δηλώνουμε τη διάθεσή μας για τη διερεύνηση συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Φορείς, με σκοπό την ίδρυση Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία μας προτίθεται να ανεγείρει, με δικές της δαπάνες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία της σχολής, κατόπιν εξέτασης προτεινόμενου χώρου από τον Δήμο. Από την έρευνα που έχουμε κάνει για την ανέγερση της σχολής θα απαιτηθούν περί τα 7.500 τ.μ. δόμησης μη συμπεριλαμβανομένων υπογείων, ενώ η δυναμικότητα σε αριθμό φοιτητών/σπουδαστών θα ανέρχεται σε διακόσιους (200). Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προτείνεται να διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για την ανέγερση της σχολής, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.»

Προτείνεται από την ΤΕΜΕΣ να ακολουθηθεί η διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων), καθώς επίσης ότι, λόγω του ύψους της επένδυσης που θα λάβει χώρα εντός του δημοτικού ακινήτου, τίθεται ως αίτημα η χρονική διάρκεια να μπορούσε να οριστεί σε 40 έτη με δικαίωμα παράτασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3463/2006) που διέπει τη διάθεση δημοτικών ακινήτων, «με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.

Με όμοια απόφαση, ειδικά για την περ. α) της παρ. 4 χωρεί παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων για έως είκοσι πέντε (25) έτη υπό τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από συνεκτίμηση της προτεινόμενης επένδυσης για την ανακαίνιση ή ανακατασκευή, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την εξυπηρέτηση του δημοτικού συμφέροντος».

Τέλος, γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της εταιρείας για εξασφάλιση συνεργασίας με το AUG (Deree, Pearce, ALBA), το οποίο, σύμφωνα με την επιστολή «ιδρύθηκε το 1875, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο των ΗΠΑ στην Ευρώπη.»

Σύμφωνα με την πρόταση, στόχος είναι να δημιουργηθεί στην Καλαμάτα μια Διεθνής Σχολή Τουρισμού (Διοίκησης Ξενοδοχείων), που θα αποτελέσει περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο, προσελκύοντας φοιτητές όχι μόνο από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, αλλά και από όλη την Ευρώπη, τη ΝΑ Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Αφρική.

Η Διεθνής Σχολή Τουρισμού θα προσφέρει σε επίπεδο διοίκησης την καλύτερη στην κατηγορία της εκπαίδευση, προκειμένου να επιτρέψει στους νέους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις διαχείρισης ξενοδοχείων, ώστε να επηρεάσουν τον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως. Δύναται να στηρίζει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης του τουρισμού και να συνδέεται οργανικά με την οικονομία και την κοινωνία της δυναμικής της Μεσσηνίας με γνώμονα το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Οι Σχολές Φιλοξενίας μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη για την τοπική περιοχή και την κοινότητα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Αναβάθμιση του brand awareness και προβολής του προορισμού Μεσσηνία.
 • Οικονομική ανάπτυξη: 37.500.000 συνολική οικονομική επίπτωση στην Μεσσηνία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Προβολή και Προώθηση τόσο του προορισμού όσο και των προϊόντων.
 • Επενδυτικές ευκαιρίες (προσέλκυση νέων επενδύσεων, real estate, event)
 • Αειφόρος Διαχείριση επιχειρήσεων και του προορισμού
 • Εθελοντισμός και Εμπλοκή των ντόπιων με τον τουρισμό.

Συγκεκριμένα, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από τη λειτουργία μιας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού για την τοπική οικονομία κυμαίνεται από 2,5 έως και 2,95. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ, που επενδύεται στη Σχολή, η τοπική οικονομία βλέπει επιπλέον 1,5 έως και 1,95 ευρώ σε οικονομική δραστηριότητα. Μια πρώτη συντηρητική εκτίμηση (2,5) του οικονομικού αντίκτυπου της Διεθνούς Σχολής Τουρισμού 15.000.000 ευρώ για την τοπική οικονομία της Μεσσηνίας θα ήταν 37.500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, μια Διεθνής Σχολή Τουρισμού, η οποία θα προσελκύσει στελέχη τουριστικών οργανισμών και μέλη ξενοδοχειακών ομίλων και οικογενειών θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε μια ανερχόμενη επενδυτικά περιοχή, όπως είναι η Καλαμάτα.

Σε ότι αφορά την προτεινόμενη περιοχή αυτή είναι το ανατολικό κέντρο της πόλης (παλαιό στρατόπεδο), καθώς σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ προσδιορίζεται ως Πολεοδομικό Κέντρο (δευτερεύον) επιπέδου πόλης, όπου επιτρέπονται οι υποδομές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες χρήσεις γης. Οι όροι δόμησης που έχουν θεσπισθεί για τον χώρο του Ανατολικού Κέντρου σύμφωνα με το ΦΕΚ 248/Δ/27-4-89 και ισχύουν σήμερα είναι: Συντελεστής δόμησης 0,8 – κάλυψη 50% – μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11 μέτρα.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις