ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Ο Δήμος Κορινθίων ημέρα με την ημέρα μετασχηματίζεται ψηφιακά και εξελίσσεται σε έναν «έξυπνο», σύγχρονο, φιλικό στην επιχειρηματικότητα Δήμο, κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού, με επίκεντρο πάντοτε τον Δημότη, παρέχοντας: ΤΑΧΥΤΗΤΑ - ΕΥΚΟΛΙΑ - ΕΥΕΛΙΞΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Οι 6 Νέες Ηλεκτρινικές Υπηρεσίες αποκλειστικά για Επαγγελαμτίες και Αυτοαπασχολούμενους προστέθηκαν ήδη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-Υπηρεσίες» του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες, όπως και οι υπόλοιπες 30, θα παραμείνουν στην διάθεση των Δημοτών & Επαγγελματιών και μετά την λήξη της πανδημίας.

Οι ενδιαφερόμενοι Επαγγελματίες υποβάλλουν πλέον ηλεκτρονικά την Αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν:

- Νέα Γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε.

- Επικαιροποιημένη Γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε. λόγω μεταβολής Φορέα

- Επικαιροποιημένη Γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε λόγω μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας

- Απλουστευμένη Γνωστοποίηση

- Γνωστοποίηση Θεάτρων και Κινηματογράφων

- Γνωστοποίηση Μουσικής

Επίσης παρέχεται πλέον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και η υπηρεσία πληρωμής του απαιτούμενου Παραβόλου.