ΚΟΣΜΟΣ. Ο όρος Διανοητική Ιδιοκτησία περιλαμβάνει τόσο τη βιομηχανική ιδιοκτησία (ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια) όσο και την πνευματική ιδιοκτησία (δικαιώματα καλλιτεχνών πάνω στο έργο τους).

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και της συνεισφοράς των καλλιτεχνών και των εφευρετών στην ανάπτυξη των κοινωνιών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Απριλίου, ημερομηνία που εγκαθιδρύθηκε το 1970 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, μέλος του οποίου είναι και η Ελλάδα και που προστατεύει τα ανωτέρω δικαιώματα σε όλο τον κόσμο.

Ο εορτασμός θεσπίστηκε το 2000, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού γύρω από τα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την προώθηση της δημιουργικότητας.