ΚΟΣΜΟΣ. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει τις διακρίσεις, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση εγκλημάτων τα οποία υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή την αναπηρία ενός ατόμου, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φύλου του.

Για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προκαταλήψεων σε βάρος ορισμένων ομάδων και την αποκατάσταση της ζημίας που προκαλείται στα θύματα, σε άλλα μέλη της ίδιας ομάδας και στην κοινωνία γενικότερα, απαιτείται μεγαλύτερη πολιτική βούληση εκ μέρους των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τεράστιος αριθμός ανθρώπων σε όλη την ΕΕ στοχοποιούνται απλώς και μόνο λόγω της καταγωγής, των πεποιθήσεων, των επιλογών ζωής ή της εξωτερικής εμφάνισής τους, εικαζόμενων ή/και πραγματικών.

Ο FRA δημοσίευσε δύο εκθέσεις σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, οι οποίες από κοινού παρέχουν μια συγκριτική ανάλυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, των προσωπικών εμπειριών σε σχέση με τα εγκλήματα υποκινούμενα από προκαταλήψεις και της επίσημης συλλογής στοιχείων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους και των σχετιζόμενων παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να καταστήσουν τα εγκλήματα αυτά πιο ορατά και τους δράστες υπόλογους.

Μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές στα στοιχεία που καταγράφονται και δημοσιεύονται για τα εγκλήματα μίσους υποκινούμενα από προκαταλήψεις.

Αυτή η διαφοροποίηση σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επίσημοι μηχανισμοί συλλογής στοιχείων για τα εγκλήματα μίσους στην ΕΕ δεν αποδίδουν πλήρως την πραγματική κατάσταση.

Σύμφωνα με την έκθεση «Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights», μόνο οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ καταγράφουν εγκλήματα με κίνητρο τον (εικαζόμενο) γενετήσιο προσανατολισμό του θύματος, ενώ μόνο τέσσερα κράτη μέλη συλλέγουν ή δημοσιεύουν στοιχεία για εγκλήματα εναντίον Ρομά.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να θεσπίσουν νομοθεσία η οποία να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να δημοσιεύουν στατιστικά στοιχεία για τα εγκλήματα μίσους.

Κατά το ελάχιστο δυνατό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό των περιστατικών που καταγγέλλονται από πολίτες και των περιστατικών που καταγράφουν οι αρχές, καθώς επίσης και τον αριθμό των περιπτώσεων καταδίκης των δραστών, τους λόγους για τους οποίους θεωρήθηκε ότι τα εν λόγω αδικήματα αφορούσαν διακρίσεις καθώς και τις ποινές που επιβλήθηκαν.

Οι αρχές επιβολής του νόμου και τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για κάθε ένδειξη εγκλήματος το οποίο υποκινείται από προκαταλήψεις.

Οι νομοθετικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων ποινών για τα εγκλήματα μίσους ώστε να τονίσουν τη σοβαρότητα των αδικημάτων αυτών.

Τα δικαστήρια θα πρέπει να εκδικάζουν δημοσίως τις υποθέσεις εγκλημάτων υποκινούμενων από προκαταλήψεις, ώστε να προάγουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εγκλήματα μίσους και να καταστήσουν σαφές ότι η τέλεση τέτοιων αδικημάτων επιφέρει την επιβολή αυστηρότερων ποινών.

Όπου είναι εφικτό βάσει της εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εξετάζουν τα στοιχεία που συλλέγονται για τα εγκλήματα μίσους ανά φύλο, ηλικία και άλλες μεταβλητές, ώστε να καταστεί εφικτή η καλύτερη κατανόηση των διαφόρων μορφών θυματοποίησης και παραβατικής συμπεριφοράς.

Οι επίσημοι μηχανισμοί συλλογής στοιχείων για τα εγκλήματα μίσους πρέπει να συνοδεύονται από έρευνες για τη θυματοποίηση προκειμένου να διαφωτιστούν πτυχές όπως η φύση και η έκταση των μη καταγγελλόμενων εγκλημάτων, οι εμπειρίες των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών με τις αρχές επιβολής του νόμου, οι λόγοι για τους οποίους τα εγκλήματα αυτά δεν καταγγέλλονται και η επίγνωση των θυμάτων εγκλημάτων μίσους σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους.

Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διευρύνουν το πεδίο της επίσημης συλλογής στοιχείων για τα εγκλήματα μίσους προκειμένου: να καταστήσουν τα εγκλήματα μίσους ορατά στην ΕΕ να δώσουν στα θύματα εγκλημάτων μίσους τη δυνατότητα προσφυγής εναντίον των δραστών να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα εγκλήματα μίσους ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις