ΠΑΤΡΑ. Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας με αφορμή αφενός την μη υλοποίηση ανοικτών μαζικών δράσεων λόγω πανδημίας και αφετέρου την έναρξη λειτουργίας της προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού στο χώρο των Παλιών Σφαγείων, προχωρά στη λεπτομερή καταγραφή των πληρωμάτων που θα συμμετέχουν στο Πατρινό Καρναβάλι τόσο στο παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού, όσο και στις παρελάσεις.

Στόχος είναι η επικαιροποίηση του Μητρώου Πληρωμάτων και στη συνέχεια σε συνεργασία με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και τους εκπροσώπους του κάθε πληρώματος ο εμπλουτισμός του αρχείου.

Με την ηλεκτρονική οργάνωση των πληρωμάτων θα είναι δυνατή η σωστότερη επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη στέγαση των πληρωμάτων που κατασκευάζουν καρναβαλικά άρματα και στην εκπροσώπηση τους στις σχετικές με το καρναβάλι επιτροπές.

Η δημοτική Αρχή επειδή θεωρεί ότι το Καρναβάλι είναι θεσμός που αυθόρμητα λειτουργεί, δημιουργεί και εκφράζεται και ότι ο Δήμος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τον τρόπο διοργάνωσης των εκδηλώσεων προχωρά στην υγιή και σε σταθερές βάσεις συνεργασία με όλα τα πληρώματα, χωρίς αποκλεισμούς.

O Δήμος Πατρέων τονίζει: «Θεσμοί όπως το Καρναβάλι μας απαιτούν ενεργή, υπεύθυνη και δημιουργική κοινωνία. Τα πληρώματα παλιά και νέα δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση τους στο www.carnivalpatras.gr»