ΚΑΛΑΜΑΤΑ. O Θανάσης Πετράκος ευχαριστεί δημόσια τον κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Νικόλαο Ζαχαριά, την Πρόεδρο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ. Ιωάννα Σπηλιοπούλου και τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας καθηγητή κ. Θανάση Χρήστου, για την θετική και ένθερμη απάντηση τους στην επιστολή - Πρόταση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου εν όψει των 200 χρόνων για την «Υλοποίηση πρότασης του αειμνήστου καθηγητή Πολυχρόνη Ενεπεκίδη για την ίδρυση στην Καλαμάτα Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ιστορική έρευνα των επαναστάσεων»


Όπως αναφέρει ο Θανάσης Πετράκος «η θετική τους ανταπόκριση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί επιτέλους η εμπνευσμένη πρόταση του αείμνηστου καθηγητή Πολυχρόνη Ενεπεκίδη».


Τα στελέχη της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου εκφράζουν τη χαρά τους και ευχαριστούν όλα τα μέλη της «Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας για τα 200 χρόνια από το 1821» η οποία αποφάσισε να παραπέμψει τη πρόταση με θετική εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.
Η απάντηση των κ. κ. Ζαχαριά, Σπηλιοπούλου και Χρήστου έχει ως εξής:


«Αξιότιμε κ. Πετράκο
Διαβάσαμε με προσοχή την επιστολή σας και εκτιμούμε ότι θα συνιστούσε σημαντικό ερευνητικό φορέα η ίδρυση Κέντρου Ερεύνης της Επανάστασης του 1821 με έδρα την Καλαμάτα, στις δράσεις του οποίου ενσωματώνεται και η μελέτη συγγενών γεγονότων και άλλων περιόδων του ελληνικού χώρου και διεθνώς.


Θα ήταν ιδανικό η ίδρυση του Κέντρου να αποτελέσει τριμερή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και να στεγάζεται σε χώρο του Δήμου Καλαμάτας.


Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα μπορούσε να συμβάλει με ερευνητές των σχετικών ειδικοτήτων και ειδικότερα της Ιστορίας και της Πολιτισμικής Διαχείρισης
Με Ευχές για Καλή Ευόδωση»


Καθ. Νίκος Ζαχαριάς Κοσμήτορας ΣΑΕΠΣ

Αναπλ. Καθ. Ι. Σπηλιοπούλου Πρόεδρος ΤΙΑΔΠΑ

Καθ. Α. Χρήστου Διευθυντής Εργαστηρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας