ΛΑΚΩΝΙΑ. Η προκήρυξη των δύο νέων δράσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» αποτελεί σπουδαίο γεγονός για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την βιωσιμότητα των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο σύμφωνα με το Επιμελητήριο Λακωνίας, οι χρονικοί περιορισμοί που έχουν τεθεί έως (29/02/2024) είναι δύσκολο να τηρηθούν από την πλειοψηφία των δυνητικών επενδυτών για τους εξής λόγους:

  • Οι προσκλήσεις έχουν τροποποιηθεί με την πρόσθεση ΚΑΔ αλλά και την αλλαγή των ορίων de minimis (1η τροποποίηση 22/01/2024).
  • Την ιδιαίτερη μεταβολή (μείωση) του ποσοστού ενίσχυσης σε αρκετές περιοχές, η οποία επηρεάζει τη δυνατότητα απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής και οδηγεί είτε σε μείωση της βαθμολογίας του Επενδυτικού Σχεδίου που περιορίζει την πιθανότητα ένταξής του είτε καθιστά πλέον μη εφικτή τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικού σχεδίου, χωρίς την ευθύνη του επενδυτή (2η τροποποίηση 02/02/2024), σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα που ακολουθούν τα τραπεζικά ιδρύματα για την χορήγηση δανείων που είναι χρονοβόρα και απαιτούν τουλάχιστον δύο μήνες.
  • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των τυπικών προϋποθέσεων απαιτούν χρόνο για την έκδοσή τους. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται δικαιολογητικά όπως βεβαιώσεις χρήσης γης και οικοδομικές άδειες, η έκδοση των οποίων καθυστερεί.
  • Έχουν εντοπιστεί το προηγούμενο διάστημα προβλήματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) με χρονική υστέρηση στην ανταπόκριση αιτημάτων (γραφειοκρατικά ζητήματα), γεγονός που θα εμποδίζει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις.
  • Δυνητικοί δικαιούχοι δεν έχουν λάβει γραπτές απαντήσεις σε κατατεθειμένα ερωτήματά τους στους αρμόδιους φορείς και δεν έχουν υλοποιηθεί ενημερωτικές ημερίδες. Στη Λακωνία, μόλις χθες 12/02/2024, διεξήχθη εκδήλωση για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις νέες αυτές δράσεις. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικοί επενδυτές και σύμβουλοι επιχειρήσεων – δεν είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικά και να ζητήσουν διευκρινίσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας, ζητά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στις δύο νέες δράσεις, τουλάχιστον για 60 ημέρες, προκειμένου οι δικαιούχοι να καταθέσουν ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις