Το επίδομα γάμου είναι ένα επίδομα 10% επί του βασικού μισθού που παίρνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Παρόλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτό είναι υποχρεωτικό, και ποιοι το δικαιούνται. Μέχρι πρόσφατα οι Εθνικές Γενικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ρύθμιζαν τις αποδοχές των εργαζομένων. Μετά το δεύτερο μνημόνιο, και με τον Ν.4093/2012 πολλά άτομα μπερδεύονται με το εάν το επίδομα γάμου είναι δεσμευτικό για τον εργοδότη. Σε αυτό το άρθρο θα σας λύσουμε όλες τις απορίες σχετικά με το επίδομα γάμου για το 2024. Θα εξετάσουμε αν είναι υποχρεωτικό, τι συμβαίνει με τους ιδιωτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τι συμβαίνει με όσους έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης.

Είναι υποχρεωτικό το επίδομα γάμου;

Το επίδομα γάμου μετά το 2013 κι έως και σήμερα δεν είναι υποχρεωτικό. Μέχρι πριν το 2012, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1989, χορηγούταν σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλλου. Επίσης δίνονταν και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους χήρους-ες και διαζευγμένους μισθωτούς (άρθρο 20, Ν. 1849/1989). Ωστόσο για το επίδομα γάμου το 2024 πρέπει ο εργοδότης να είναι συμβεβλημένος με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για να δεσμεύεται στην καταβολή του.

Ποιοι δικαιούνται επίδομα γάμου;

Επίδομα γάμου χορηγείται στους έγγαμους εργαζόμενους που στους μισθολογικούς όρους εργασίας τους αναγράφεται πως το δικαιούνται. Οι εργοδότες που είναι συμβεβλημένοι με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι εκείνοι που πρέπει να καταβάλλουν το επίδομα. Αν η εργοδοσία δεν έχει συμβληθεί, τότε δεν υποχρεούται να χορηγήσει το επίδομα.

Ιδιωτικός Τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα, επίδομα γάμου οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες μέλη των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ. Εάν ανήκετε σε κάποιον από αυτούς τους κλάδους τότε δικαιούστε επίδομα γάμου. Το ποσό του επιδόματος είναι το 10% επί του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου σας.

Δημόσιος Τομέας

Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δεν δικαιούνται επίδομα γάμου. Ωστόσο γι’αυτούς ισχύουν άλλες πρόσθετες αυξήσεις αποδοχών.

Αίτηση για επίδομα γάμου

Όσοι δικαιούνται το επίδομα, οφείλουν να προσκομίσουν στο λογιστήριο της εταιρείας τους, τη βεβαίωση γάμου τους. Στη συνέχεια δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, καθώς η καταβολή γίνεται από τον εργοδότη. Μετά τους κατάλληλους συμψηφισμούς, αλλάζει ο μισθός των δικαιούχων. Για το επίδομα τέκνων στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσω της πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ.

Σύμφωνο Συμβίωσης

Δικαιούνται επίδομα γάμου όσοι έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης; Εάν οι εργαζόμενοι ανήκουν στις κατηγορίες του ιδιωτικού τομέα που είδαμε, τότε το δικαιούνται. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο 4356/2015 όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με όσους έχουν κάνει γάμο. “Γίνεται γνωστό ότι εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/15 (Aʹ 181) με τους εγγάμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής νομοθεσίας καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση επιδόματος γάμου, άδειας γάμου, κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης, κλπ.”.

Επομένως το επίδομα γάμου χορηγείται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, που έχουν σύμβαση εργασίας που αναγράφει ότι το δικαιούνται. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν έχουν κάνει γάμο αλλα σύμφωνο συμβίωσης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσκομίσετε το πιστοποιητικό γάμου ή το σύμφωνο συμβίωσης στον εργοδότη σας. Τέλος, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δεν παίρνουν το επίδομα.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις