ΕΛΛΑΔΑ. Οι κ.κ. Καϋμενάκης και Μπάκος είναι οι αγοραστές, όπως κυκλοφορούσε στην αγορά, του 5% του ομίλου Ελλάκτωρ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία ενόψει του proxy war που αναμένεται να λάβει χώρα στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ στις 7 Ιανουαρίου, όπου θα συζητηθεί η αλλαγή διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ύστερα από αίτημα της ολλανδικής Reggenborgh.

Το 5% που απέκτησαν οι δύο επιχειρηματίες είναι τμήμα του 25,6% που κατείχαν μέχρι την περασμένη εβδομάδα οι αδελφοί Καλλιτσάντση και έχει ενεχυριαστεί από το fund Farallon που δανειοδότησε με 50 εκατ. ευρώ την πρωτοβουλία Change4Ellaktor.

Σημειώνεται ότι η Reggenborgh φέρεται να ελέγχει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου του κατασκευαστικού ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (call option) για την αγορά του ποσοστού του Λεων. Μπόμπολα.

Ποσοστό άνω του 5% στην εταιρεία Ελλάκτωρ ελέγχουν οι κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης μέσω της εταιρείας Invesco Finance, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία ελέγχουν από κοινού.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 14.12.2020 από μέτοχό της, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου.

1. Το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A., με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για απόκτηση συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως ακολούθως:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής του ανήλθε του ορίου 5%:

11.12.2020.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

(α) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(β) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

(α) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(β) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

2. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, τα οποία κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A., ενημερώνουν ότι απέκτησαν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως ακολούθως:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής τους ανήλθε του ορίου 5%:

11.12.2020.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

(α) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(β) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

(α) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(β) έμμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η αγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A και δρουν συντονισμένα (άρθρο 10 παρ.α ν.3556/2007, όπως ισχύει).

Η ενημέρωση πραγματοποιείται λόγω απόκτησης μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι υπέρβαση του ορίου 5%, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει.

Πηγή: Capital

Ειδήσεις σήμερα:

Τι γύρευε στην Καλαμάτα η Μαρέβα;

Θα επιστρέψει η αγορά του ελαιόλαδου πάνω από τα 3 ευρώ;

Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο εκσφενδονίζει καζάνι σε χωράφι!

Επιπλέον 3 εκ. € για τα Νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας