ΗΛΕΙΑ. Η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47 – Διοικητήριο, Πύργος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Ρηγοπούλου Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 26213- 60356) και κας Τρίμμη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 26213-60357).

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 13/05/2021 και θα λήξει στις 26 /05/2021.