ΕΛΛΑΔΑ. Αυτές είναι οι 3 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ, Υπουργείο Οικονομικών και φορείς, που θα ξεκινήσουν άμεσα. Δείτε αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για ετοιμάσετε φάκελο στο ΑΣΕΠ από το DNews.


ΑΣΕΠ: 83 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε Φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 83 ατόμων, ως ακολούθως:

62 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

14 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

7 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/06/2021-24/06/2021

Δειτε την προκήρυξη ΕΔΩ115 προσληψεις Τακτικού Προσωπικού σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΣΕΠ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πρόσληψη 115 ατόμων, σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/06/2021-30/06/2021

Δειτε την προκήρυξη ΕΔΩ144 θεσεις εργασιας Τακτικού Προσωπικού στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με προκηρυξη ΑΣΕΠ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 144 θέσεις στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ως εξής:

59 θέσεις Πανεπιστημιακού Εκπαίδευσης

32 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

53 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/07/2021-20/07/2021

Δειτε την προκήρυξη ΕΔΩ