Η «Οινούντας ΑΕ» προσφέρει εργασία σε αναλυτή / αναλύτρια για το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

ΛΑΚΩΝΙΑ. Η Εταιρία «Οινούντας ΑΕ» αναζητά αναλυτή/αναλύτρια για το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Χημικού ,Χημικού Μηχανικού, Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Τροφίμων.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, διάθεση συνεργασίας
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου, ιεράρχησης προτεραιοτήτων

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στα email argirisk@oinountas.com , qc@oinountas.com.

Η Βιταφρες ζητά Υπεύθυνο Παραγωγής και Συντηρητή Μηχανικό

ΛΑΚΩΝΙΑ. Η Ελληνική εταιρεία Βιταφρες ΑΕ ( The Orange Factory ) αναζητά νέα δραστήρια άτομα για την κάλυψη των ακόλουθων θέσεων σε εργοστάσιο παραγωγής χυμών στην περιοχή της Λακωνίας:

Υπεύθυνος Παραγωγής / Τεχνικού Τμήματος

 • Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ (Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος ή Χημικός Μηχανικός προτιμητέα )
 • Απαραίτητη εμπειρία 10 τουλάχιστον ετών σε βιομηχανία τροφίμων ( επιθυμητή η εμπειρία σε βιομηχανία χυμών / γάλακτος/ τομάτας –παρόμοιων προϊόντων )
 • Απαραίτητη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ( γραπτά & προφορικά )
 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας εταιρείας με υπόλοιπα τμήματα
 • Αποτελεσματική διοίκηση, διαχείριση και συντονισμός όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Εργοστασίου, εξασφαλίζοντας την αποδοτικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων παραγωγής.
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και τήρηση budget
 • Διαχείριση και εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού
 • Εύρυθμη λειτουργία για όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας
 • Επίβλεψη των διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου και κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Δημιουργία και παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και μετρήσεων
 • Οργάνωση και διαχείριση δραστηριοτήτων Logistics
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Συντηρητής / Μηχανικός

 • Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ (Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος ή Χημικός Μηχανικός προτιμητέα )
 • Απαραίτητη εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε συντηρήσεις και εγκαταστάσεις συστημάτων / μηχανημάτων και αυτοματισμού
 • Αποδεκτή προϋπηρεσία και σε εγκαταστάσεις συνεργείων αυτοκινήτων /μηχανημάτων
 • Απαραίτητη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ( γραπτά & προφορικά )
 • Άριστη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Εμπειρία στη μελέτη και δημιουργία σχεδίων
 • Γνώση Autocad , 3d Modeling , Project Management tools , πρόγραμμα γραφιστικής
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Αποστολή βιογραφικών: admin@orangeland-europe.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9231053

Προσλήψεις προσωπικού από το ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

ΑΡΚΑΔΙΑ. Από τη Διοίκηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ της Τρίπολης ανακοινώνεται ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις Νοσηλευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο e mail: cv@palladion-rehab.gr για να κληθούν ύστερα σε προφορική συνέντευξη.

Για το Νοσηλευτικό Προσωπικό γίνονται δεκτές οι αιτήσεις Νοσηλευτών και Βοηθών Νοσηλευτών όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης ( Π.Ε., Τ.Ε.,Δ.Ε., Ι..Ε.Κ.}. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού είναι η κατοχή αντίστοιχης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί και θα ληφθεί υπ’ όψιν στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης.

Για την κάλυψη θέσεων Βοηθητικού Προσωπικού (Φροντιστές και Φροντίστριες ) δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα και αίτηση πρόσληψης μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να εργαστούν στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ της Τρίπολης εξασφαλίζοντας μία θέση εργασίας σε ένα από τα καλύτερα Κέντρα Αποκατάστασης της χώρας. Όλοι οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση τρίμηνης δοκιμαστικής εργασίας και μετέπειτα σύμβαση αορίστου χρόνου.

Επειδή η διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων που γίνεται κάθε χρόνο τέτοιο καιρό {δηλ. στην στην έναρξη του έτους } καθορίζει και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τέλος του τρέχοντος μήνα ( 31/1/22 ) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του βιογραφικού σημειώματος στο e mail: cv@palladion-rehab.gr

Μηχανολόγο και Πρακτικό Μηχανικό ή ανάλογους Τεχνίτες ζητά η «Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε»

ΛΑΚΩΝΙΑ. Η «Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε» με αντικείμενο δραστηριότητας πυρηνελαιουργείο και παραγωγή στερεών καυσίμων φυτικής βιομάζας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

 • Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ ή Τεχνίτη ανάλογων προσόντων για επίβλεψη λειτουργίας ατμολέβητα Α' τάξεως.
 • Πρακτικό Μηχανικό ή Tεχνίτη ανάλογων προσόντων για συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Αποστολή βιογραφικών μέσω:email: cv.kchatzelissa@gmail.comfax: 2731044382

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις