ΕΛΛΑΔΑ. Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού συνιστά μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διατύπωσαν την ανησυχία τους και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην ανεύρεση προσωπικού, τόσο ειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου, σε έρευνα που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Συγκεκριμένα, το 50% των επιχειρήσεων αξιολογεί το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού ως «πάρα πολύ σημαντικό» και το 47,5% ως «πολύ σημαντικό», ενώ περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Η ταυτότητα των επιχειρήσεων

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που πήραν μέρος ανήλθε σε 118. Από τις 118 επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το 8,5% εξ αυτών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι), το 34,7% μικρές επιχειρήσεις (11-50 εργαζόμενοι), το 33,1% μεσαίες επιχειρήσεις (51-250 εργαζόμενοι) και το 23,7% μεγάλες επιχειρήσεις (251 εργαζόμενοι και άνω).

Καμία από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο δεν αξιολογεί το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού ως «καθόλου σημαντικό», ενώ το 2,5% το αξιολογεί ως «λίγο σημαντικό». Αντίθετα, το 47,5% το αξιολογεί ως πολύ σημαντικό, ενώ οι μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή το 50,0%, το αξιολογεί ως πάρα πολύ σημαντικό.

Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις και συγκεκριμένα το 90,7% του δείγματος αναζητεί ανθρώπινο δυναμικό στην παρούσα χρονική συγκυρία, έναντι 9,3% του δείγματος που δεν αναζητεί.

Οι ειδικότητες με ζήτηση

Περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος και συγκεκριμένα το 49,2% – αναζητούν ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων, και οδηγούς, ενώ το 48,3% του δείγματος αναζητεί ανειδίκευτους εργάτες.

Αντίστοιχα, το 42,4% αναζητεί επαγγελματίες (μηχανικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς, λογιστές, νομικούς, κ.α.), το 40,7% τεχνικούς και βοηθούς, το 27,1% πωλητές και υπάλληλους γραφείου (γραμματείς, εξυπηρέτηση πελατών, υπάλληλοι υποδοχής, ταμίες, κ.ά.) αντίστοιχα, και το 21,2% ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη. Το 6,8% αναζητεί άλλες κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού που δεν εντάσσονται στις παραπάνω.

Σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών, το 29,7% των επιχειρήσεων δήλωσε πως αναζητεί κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, ενώ πάνω από 60% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ (63,6%), οι απόφοιτοι ΤΕΙ (60,2%) και οι απόφοιτοι λυκείου (61,9%).

Το 91,5% του δείγματος διατυπώνει μία απαισιόδοξη στάση για την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας της Ελλάδας.

Προτάσεις

Αναφορικά με τις προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του πλαισίου για την απασχόληση στις ελληνικές επιχειρήσεις, αυτές συνοψίζονται ως εξής:

  • Καλύτερη και πιο αποτελεσματική σύνδεση εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων
  • Ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου
  • Έμφαση σε επαγγέλματα του μέλλοντος
  • Αλλαγή πλαισίου πρακτικής άσκησης (internship)
  • Μείωση εργοδοτικών εισφορών
  • Αύξηση βιομηχανικών διδακτορικών
  • Βελτίωση επικοινωνίας υποψήφιων και επιχειρήσεων
  • Προσέγγιση εργαζομένων από ξένες χώρες

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις