ΕΛΛΑΔΑ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο στις 10 ΜμΕ προσλαμβάνουν εργαζόμενους από το εξωτερικό, είτε εντός είτε εκτός Ε.Ε., για να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντου.

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν ότι η έλλειψη εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα και από την περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Μάλιστα, οι ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως δείχνουν τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η οποία διαπιστώνει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Αναλυτικά, σήμερα το 77% των μικρών και πολύ μικρών εταιρειών στην Ελλάδα δηλώνει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ-27 είναι 62%.

Οι ΜμΕ προσλαμβάνουν από το εξωτερικό

Οι ελλείψεις δεξιοτήτων επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους, με αποτέλεσμα την αύξηση του φόρτου εργασίας για το υφιστάμενο προσωπικό, την απώλεια πωλήσεων ή ευκαιριών πωλήσεων, καθώς και τη μείωση της κερδοφορίας και της ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα μία στις 10 εταιρείες (10%) απαντά ότι προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα προσλαμβάνοντας εργαζόμενους από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό από άλλες χώρες εκτός Ε.Ε.

Στην Ευρώπη το 14% των ΜμΕ αναφέρει την πρόσληψη προσωπικού από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ως τρόπο αντιμετώπισης της έλλειψης δεξιοτήτων, με το ποσοστό αυτό να είναι υψηλότερο για τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Οι γλωσσικοί φραγμοί και, σε μικρότερο βαθμό, οι διοικητικές δυσκολίες προσδιορίστηκαν ως τα κύρια εμπόδια για την αύξηση της πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού από ολόκληρη την Ε.Ε.

Επιδεινώνεται το πρόβλημα για τις ΜμΕ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόκληση της έλλειψης εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά και ακουμπά πλέον όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Το λεγόμενο skill shortage σχετίζεται κυρίως με την έλλειψη δεξιοτήτων για τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, όπως οι υπάλληλοι εργαστηρίου και οι μηχανικοί, με τις ΜμΕ του βιομηχανικού και του μεταποιητικού τομέα να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά.

Οι ίδιες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα πιο βοηθητικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ως επί το πλείστον φορολογικά κίνητρα (39%) και άμεσες επιδοτήσεις (28%), ενώ το 38% των μεσαίων επιχειρήσεων επισημαίνει ότι η κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι περισσότερο χρήσιμη.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις