ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Υπεγράφη την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 μεταξύ του Δημάρχου και του Διοικητή της Π.Υ. Καλαμάτας, σύµβαση χρησιδανείου για την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαµάτας, ενός Πυροσβεστικού οχήματος της κυριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας, τύπου 4Χ4 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό της πυροπροστασίας του ευρύτερου Δήμου Καλαμάτας, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.