ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πελοπόννησος

400.000 € για πυροπροστασία στη Λακωνία

Πίστωση πλέον των 400.000 €, στους  Δήμους της Λακωνίας από το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
03 Απριλίου 2022 10:37