ΚΙΑΤΟ. Ο Δήμος Σικυωνίων, με έδρα το Κιάτο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας προκήρυξε την πρόσληψη 21 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την εν λόγω προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

Η ειδικότητα για την παρούσα προκήρυξη είναι η εξής:

  • ΔΕ Οδηγών - 4 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - 2 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων - 15 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικώς (protokolo@1497.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων, Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200, Κιάτο, απευθύνοντας την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κας Σπηλιώτη Φωτεινή (τηλ. επικοινωνίας: 27423 - 60148).

Καταληκτική ημερομηνία

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις