ΓΥΘΕΙΟ. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Ο Δήμος καλεί τους δημότες να συμμετέχουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους στον νέο κύκλο υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το έτος 2014-2015.

Τα Προσφερόμενα Προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι Ενήλικες κάθε Εθνικής Προέλευσης, Ηλικίας, Μόρφωσης και Εργασιακής κατάστασης και διατίθενται δωρεάν.