Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβάσιας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουνίου και ώρα 11 το πρωί για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

• Χορήγηση άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα [ΤΑΒΕΡΝΑ] ιδιοκτησίας κ. Γαλανού Χαραλάμπους στο οικισμό ΄΄ΜΑΡΑΘΙΑ’’ Τ.Κ. Ελίκας της Δ.Ε. Βοιών.

• Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα [ΤΑΒΕΡΝΑ] ιδιοκτησίας κ. Γαλανού Χαραλάμπους στο οικισμό ΄΄ΜΑΡΑΘΙΑ’’ Τ.Κ. Ελίκας της Δ.Ε. Βοιών.

• Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) ιδιοκτησίας κ. Λάγγη Γεωργίου τ. Παναγιώτου στην Τοπική Κοινότητα Ρειχέας της Δ.Ε. Ζάρακος.

• Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ» ιδιοκτησίας κ. Γκιώνη Ευθαλίας στη Δημοτική Κοινότητα Μολάων της Δ.Ε. Μολάων

• Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας κ. Κωσταντάκη Σοφίας στον οικισμό Λιμάνι Ιέρακος της Δ.Ε. Ζάρακα.

• Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα [ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ] ιδιοκτησίας κ. Κοκλάνη Ιφιγένειας στην Τ.Κ. Ελαίας της Δ.Ε. Μολάων.

• Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα [ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ] ιδιοκτησίας κ. Λαχανά Ευρώπης στο οικισμό ΄΄Αρχάγγελος’’ Τ.Κ. Δαιμονιάς της Δ.Ε. Ασωπού.

• Χορήγηση άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα [ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-OPEN BAR] ιδιοκτησίας ΑΣΩΠΙΤΑΝ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο οικισμό ΄΄ΠΛΥΤΡΑ’’ Τ.Κ. Ασωπού της Δ.Ε. Ασωπού.

• Περί εισήγησης έγκρισης και αποδοχής μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική και χωροταξική μελέτη για τη σύνταξη πράξης εφαρμογής Τομέα Δ΄ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών».