ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ Α.Ε
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ


Η εταιρεία μας, ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΑΕ, στα πλαίσια της κοινωνικής μας ευθύνης και λαμβάνοντας το θάρρος της ανθρωπιστικής βοήθειας για εναν μέτοχο και παραγώγο της εταιρείας μας, που είχε άμεση ανάγκη για προσφορά αίματος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την ιδιαίτερη και σημαντική συμβολή του κ. Μακρή, Ταξίαρχος ΚΕΕΜ καθώς και όλα τα στελέχη που συνέβαλαν σε αυτό. Με την στάση τους αυτή, επιβεβαιώνουν οτι ειναι στο πλευρό των πολιτών όπως και όποτε χρειαστεί.