ΛΑΚΩΝΙΑ. Οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Μοναμβασίας ενημερώνουν ότι ελήφθησαν τα πορίσματα ζημιών για τις παρακάτω αναγγελίες ζημιάς:

-Χαλάζι της 08-11-2014 για τα Δ.Κ. Μολάων, Τ.Κ. Συκέας και Τ.Κ. Μεταμόρφωσης
-Ανεμοθύελλα της 31-12-2014 για την Τ.Κ. Ελαίας

Οι παραγωγοί που είχαν υποβάλλει δήλωση ζημιάς μπορούν να προσέλθουν μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015, στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου, ώστε να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων και αν επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υποβολή της ένστασης θα πρέπει να προσκομισθεί η δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής που υπέβαλε ο παραγωγός στον ΕΛΓΑ στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Τα αποτελέσματα για τις παραπάνω Κοινότητες έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας (www.monemvasia.gov.gr)