ΓΥΘΕΙΟ. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 19.00, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. έτος 2015 Δήμου Ανατ. Μάνης-Καθορισμός αμοιβής.
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος
2. Ανάκληση των αριθ. 273 και 296/2015 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με συζήτηση αιτήματος Π. Παπαποστόλου.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία:
3. Διόρθωση της αριθ. 354/2015 ΑΔΣ σχετικά με 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των κάτωθι υποέργων της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ» με κωδικό MIS 296340 :
Υποέργο 2 : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»
Υποέργο 3: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ /ΕΕΛ»
Υποέργο 6 : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»
Υποέργο 7 : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων πόλεως Γυθείου».
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
5. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το γ΄ τρίμηνο 2015.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
6. Διαγραφή εξοφλημένων οφειλών «NYCONTEC και ΣΙΑ Ο.Ε.» .
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
9. Έγκριση της αριθ. 46/2015 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2016» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος
10. Έγκριση της αριθ. 58/2015 Απόφασης ΔΣ του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
11. Έγκριση της αριθ. 59/2015 Απόφασης ΔΣ του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για απόδοση κρατήσεων.
Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
12. Έγκριση της αριθ. 49/2015 Απόφασης ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για καταβολή ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ έτους 2015 (άρθρο 3 Ν. 1726/44).
Εισηγητής: Καπασούρης Γεώργιος
13. Έγκριση της αριθ. 51/2015 Απόφασης ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για ενίσχυση του ΚΑΕ 15.6471.0001 με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις».
Εισηγητής: Καπασούρης Γεώργιος
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανατ. Μάνης μετά του αναπληρωτή του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λακωνίας Πάρνωνα-Ταϋγέτου Α.Ε.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
15. Σχετικά με συγκρότηση συνεργείου περισυλλογής για απομάκρυνση ζώων του Μανωλάκου Γεωργίου του Κων/νου στην Τ.Κ. ‘Έξω Νυμφίου.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
16. Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στο Δήμο Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
17. Εισαγωγή ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2016.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
18. Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο Δήμο Ανατ. Μάνης
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη