ΣΠΑΡΤΗ. Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 18.00 πρόκειται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δ. Σπάρτης στα γραφεία του, Δωριέων 11 στη Σπάρτη για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση εκδηλώσεων Χριστουγέννων. Ψήφιση πίστωσης. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προμηθειών που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων.
Εισηγητής: κ. Μανούσος Μανουσάκης

2. Συζήτηση της πρότασης της Αν. Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρίας Ευθυμίου για διοργάνωση μαθημάτων Ιστορίας στο Δήμο Σπάρτης.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Τσαγκαρούλης