ΛΑΚΩΝΙΑ. Από τη ΔΕΗ ανακοινώνεται ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί Γενική Διακοπή Ρεύματος την Παρασκευή 27/11/2015 από ώρας 13:00 μ.μ έως 15:00 μ.μ. στις περιοχές Καλύβια Σοχάς, Ανώγεια, Παλαιοπαναγιά, Τόριζα, Ξηροκάμπι, Δάφνη. Επιπλέον, την ίδια μέρα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 08.00-14.00 θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή ρεύματος στις περιοχές Βαφειό και Ριζά.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Η ΔΕΗ ζητά την κατανόηση του Κοινού για την παραπάνω διακοπή.