ΓΥΘΕΙΟ. Σήμερα Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης» και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016.
Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
2. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης» και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016.
Εισηγητής: Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος.
3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης έτους 2015.
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος
4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης έτους 2016.
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος
5. Έγκριση της αριθ. 63/2015 ΑΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ενίσχυση κωδικών εξόδων εργοδοτικών εισφορών».
Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
6. Εξέταση αιτήματος Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατ. Μάνης για παραχώρηση χρήσης πλατείας Δημαρχείου Γυθείου και πλατείας Αρεόπολης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
Εισηγητής: Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος.
7. Έγκριση της αριθ. 1/2015 Μελέτης με τίτλο Προμήθεια «Τροφίμων» 2016 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
8. Ορισμός δύο (2) δημοτικών υπαλλήλων μετά των αναπληρωτών τους ως μέλη στην επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Βίντεο-ντοκιμαντέρ»
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
9. Διόρθωση της αριθ. 338/2015 ΑΔΣ σχετικά με χορήγηση ή μη παρατάσεων υποέργων ΚΠΕ
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την δημιουργία νέων Κωδικών.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Επισκευές και διαμόρφωση στο Δημοτικό κτίριο Πετρίνας» - Ορισμός δύο (2) δημοτικών υπαλλήλων μετά των αναπληρωτών τους ως μέλη στην επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας.
Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος
12. Κατανομή πιστώσεων τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016 για την Δ.Κ. Γυθείου και ανά Τ.Κ. του Δήμου Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης


Κατόπιν, την ίδια μέρα Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στις 19.30, στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί δημόσια ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. Έτους 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης».