ΓΥΘΕΙΟ. Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19.00, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης θα πραγματοποιηθεί δημόσια ΕΙΔΙΚΗ τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ανατολικής Μάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο θέμα «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. Έτους 2014».

Αμέσως μετά, την ίδια μέρα, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19.30, στην ίδια αίθουσα θα πραγματοποιηθεί δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αριθ. 248/2015 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος
2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Οδοποιία τέως Δήμου Ανατολικής Μάνης 2012»
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης