ΤΡΙΠΟΛΗ. Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15.00, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης» τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με 20 θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επερώτηση της Σύμβουλου κ. Λυμπεροπούλου με θέμα: Η επερώτησή μας αφορά το θέμα των έργων του οδικού δικτύου Γυθείου – Αρεοπόλεως στην περιοχή Πασσαβά Λακωνίας.

2. Αειφορική και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Προστασία του Φυσικού Κεφαλαίου στο Κυπαρισσιακό Κόλπο της Π.Ε. Μεσσηνίας, στο πλαίσιο των νέων εξελίξεων.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Αύξηση δυναμικότητας, υφιστάμενης πτηνοτροφικής εγκατάστασης ωοτόκων ορνίθων, σε γήπεδο έκτασης 99.256,88 τ.μ. στη θέση «Κοσμάς» Δ.Κ. Εξαμιλίων, Δήμου Κορίνθου, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα την ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΒ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Πελοπίδας Καλλίρης και Ηλίας Στρατηγάκος.

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της Μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 50,1 στρεμμάτων στη θέση «Καλαμάκι» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Ευάγγελος Γιαννακούρας και Ηλίας Στρατηγάκος.

5. Έγκριση επί της Μελέτης «Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της Χ.Θ. 35+400 της υπ’ αρ. 1 επαρχιακής οδού Γέφυρας – Διώρυγας – Λουτράκι – Περαχώρα – Πίσια, στην περιοχή Σχίνου, λόγω διάβρωσης πρανούς», στη Π.Ε. Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

6. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Επιτροπών με θέμα: α. ναυάγια – επιβλαβή πλοία, β. καθορισμό παραλιών ως πολυσύχναστων, καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών και τοποθέτηση ναυαγοσωστών και γ. ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής στη Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.

7. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

8. Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων - ένταξη νέου υποέργου σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2014-2017)» με κωδικό 2014ΕΠ52600007.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.

9. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον Πατρικάκο Γεώργιο του Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.

10. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

11. Έγκριση θέσπισης Παγίων Χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ’ εξαμήνου 2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

12. Έγκριση κατ’ αποκοπή παγίου χορηγήματος καθαριότητας Υπηρεσιών της ΠΕ Αργολίδας και των υπηρεσιών Α βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

13. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου με κωδικό 2014ΕΠ52600011»Αντιπλημμυρικά έργα και συντήρηση έργων στους οδικούς άξονες, χειμάρρους και ποταμούς Π.Ε. Αρκαδίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

14. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

15. Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση δρόμου από Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου μέχρι παλαιό Δημοτικό Σχολείο ΤΚ Ωριάς Δ. Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

17. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου με κωδικό 2014ΕΠ52600008 «Συντήρηση – βελτίωση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

18. Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέων υποέργων, σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

19. Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20% (Διανομαρχιακά Έργα).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

20. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις εκθέσεις Bit Μιλάνο 11-13/02/2016 και IFT Βελιγράδι 18-21/02/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.