ΣΚΑΛΑ. Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί ο Δήμος Ευρώτα με τις επιδόσεις του. Στο πλαίσιο ένταξής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων αναπτύσσει Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΔΑΕ) και εφαρμόζει δράσεις και πρακτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου.

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Ευρώτα βρίσκεται ανάμεσα στους μόλις έξι Δήμους της χώρας που παρουσίασαν τη σχετική πρόοδο στην εφαρμογή των ΣΔΑΕ όπως αυτή προβλέπεται στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Πλέον είναι κι ένας από τους οχτώ Δήμους που συμπεριλαμβάνεται στη Λίστα «Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας (BoE)» η οποία αναφέρεται σε παραδείγματα τοπικών αρχών που υλοποιούν χρήσιμες δράσεις προς αναπαραγωγή σύμφωνα με τους Υπογράφοντες, Συντονιστές και Υποστηρικτές του Συμφώνου.

Μερικές από τις δράσεις που μαρτυρούν τον «αγώνα» του Δήμου Ευρώτα για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών αλλαγών της Ε.Ε. είναι η Βιοκλιματική Ανάπλαση της Πλατείας Πηγών στη Σκάλα, η εκπόνηση μελέτης για την Βιοκλιματική Ανακατασκευή του κτιρίου «Μπασουράκου» στη Σκάλα, η διαχείριση των απορριμμάτων (απόλυτος διαχωρισμός αυτών, αξιοποίηση του υπολείμματος κτλ.), η προώθηση μελέτης και έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 10KWp στο πρώην Δημαρχείο Νιάτων στον Άγιο Δημήτριο.

Με συγκεκριμένη στρατηγική και σταθερό προσανατολισμό ο Δήμος Ευρώτα θα συνεχίσει να υπηρετεί τους στόχους και τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης ενώ παράλληλα κατευθύνει τους πολίτες στην υιοθέτηση «καλών» πρακτικών γνωρίζοντάς τους τα οφέλη –περιβαλλοντικά και οικονομικά- που προκύπτουν από αυτές.