Η αναγκαία εναρμόνιση της Ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία αλλά και τα πολύ εντυπωσιακά, αρνητικά, στατιστικά είναι αυτά που οδήγησαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην σύνταξη του νέου νόμου.

Σύμφωνα με αυτόν, παρελθόν πρόκειται να αποτελέσουν οι δωρεάν πλαστικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, το μέτρο που περιγράφεται από οδηγία της Ε.Ε. προβλέπει σταδιακή αύξηση του κόστους της σακούλας που θα ανέρχεται σε 0,04 € από 1/1/2018 έως 30/6/2018 και σε 0,08 € από 30/6/2018.

Το μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1/1/2018. Υπολογίζεται ότι με την εφαρμογή του θα μειωθεί η χρήση της πλαστικής σακούλας και θα αυξηθεί αντίστοιχα η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών. Σήμερα υπολογίζεται ότι κάθε Έλληνας χρησιμοποιεί 400 πλαστικές σακούλες τον χρόνο.